Workshop ENERGLIK: technische werkgroep schermen III

Teelt van tomaten in een serre

Voor het Interreg project ENERGLIK organiseren we op 05/12/2023 de derde technische werkgroep rond schermen in de glastuinbouw. Het doel van deze werkgroep is om de start van serreproeven in tomaat en paprika te bespreken. Zo zal onder andere de teeltstrategie aan bod komen.

Deze werkgroep zal online doorgaan en start om 14u. Als je interesse hebt en nog geen link hebt ontvangen om in te bellen, kan je contact opnemen met Marlies Huysmans.

To allow an international setting, this working group wil be held in English.

Financierders Energlik

Programma