Contactdag | Demo Demodag Agro-ecologisch Proefplatform Hansbeke

tent

Foto's

Welkom op het Proefplatform te Hansbeke!

Ontdek het proefplatform in Hansbeke

Bedrijfsleider Felix de Bousies doet beroep op consulent Alain Peeters en ILVO om zijn akkerbouwbedrijf met granen en peulvruchten sinds 2020 over te schakelen op een agro-ecologisch bedrijfssysteem zonder gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en ploegen. Alain Peeters hielp bij het ontwerp van het bedrijfssysteem, waaronder de gewasrotatie, bodembeheer, ziekten en plagen bij gewassen, onkruidbeheer en gewaskeuze. ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, monitort het systeem en onderzoekt hoe deze praktijken de ganse landbouwsector vooruit kunnen helpen.

Eén maal per jaar, op donderdag 29 juni 2023, tonen we de geteste praktijken en onderzoeksresultaten aan het brede publiek.

Samenwerking rond boerderijcompostering: creëer jouw eigen bodemverbeteraar op het veld

Bodemstructuur zelf meten en profielput: stikstofbinding en koolstofopslag in bodems

Oude of biologische graansoorten: een vergelijking met gangbaar graan

Doorzaai in grasklaver: bespaar kosten op ploegen en behoud de goede bodemstructuur

Grassen en klavers: verschillende soorten grassen en klavers met elkaar gecombineerd en vergeleken

Kruidenrijk grasland: bepaalde kruiden verbeteren de kwaliteit van kuilvoeder

Agro-ecologie: een geïntegreerde visie op de toekomst landbouw

Strokenteelt: uitdagingen en voordelen

Voor wie?

Landbouwers, adviseurs en ketenspelers. Maar ook leerkrachten, beleidsmedewerkers en onderzoekers!all-ready project
Agromix
Naam van het landbouwbedrijf: Project Hansbeke Agro-ecologie
RHEA

Download documenten

Programma

Machinedemo's en uitleg door experten op de velden (deel 1). Keuze uit oa. strokenteelt granen en peulvruchten, kruidenrijk grasland, bodemstructuur verbeteren, ...
Lunch
Belangrijkste nieuws uit Hansbeke.
Uitleg door experten op de velden (deel 2) Keuze uit oa. kikkererwten, doorzaai van rogge in klaver, oude graansoorten, ...
Netwerkreceptie