Event Bomen en Grasland: Kansen voor agroforestry in de melkveehouderij?

koeien in een grasland met bomen

Verschillende nieuwe vormen van voedselproductie maken gebruik van de voordelen die permanente houtige gewassen kunnen bieden. Tijdens deze themadag van NVWV zal er ingegaan worden op de invloed die bomen hebben op hun omgeving.

Tijdens deze themadag zal er ingegaan worden op de invloed die bomen hebben op hun omgeving.

- Invloed bomen op gewas – Bert Reubens (ILVO)

- Invloed bomen op vee – Boki Luske (Stichting landschapsbeheer Gelderland)

- Invloed bomen op biodiversiteit – Lennart Fuchs (WUR – open teelten)

Na deze presentaties is er de mogelijkheid om 2 verschillende proefvelden te bezoeken in Merelbeke onder leiding van Bert Reubens. De twee proefvelden zijn:

1. Proefveld met vrij uitloop van kippen dat hier al enkele jaren ligt. Onderzoek bestaat uit beste combinatie van beplanten met vrije uitloop

2. Nieuw proefperceel met rassenproef walnoten en schaduwdoeken.

Het is ook mogelijk om de presentaties online bij te wonen, het bezoek van de proefvelden zal echter alleen live plaats kunnen vinden.

Uw inschrijving is pas bevestigd na het overmaken van het inschrijvingsgeld (N L20 SNSB 0920 5037 05 t.n.v. NVWV onder vermelding van uw naam).