Demo BASTA-event: Biochar in aardbeiteelt

BASTA

Open demonstratie voor alle geïnteresseerden.

Agenda:

  • Voorstelling project en pcfruit
  • Biocharproductie en gebruik in gronden
  • Alternatieve teeltsubstraten met en zonder biochar met 3 doelen:
    • vervangen van veen
    • stimuleren van ziekteweerbaarheid
    • biochar als drager voor levende biostimulanten
  • Demonstratie van de lopende proef in de serre

Meer info over het BASTA project is te vinden op de Biochar website en in dit filmpje.