Conferentie 27ste Conference on Food Microbiology (BSFM vzw/asbl)

BSFM conference 2022

Het programma van het 27th ‘Conference on Food Microbiology’ te Brussel op 12 en 13 oktober 2023 is nu beschikbaar op www.bsfm.be.

Voor het zevenentwintigste opeenvolgende jaar wordt de ‘Conference on Food Microbiology’ georganiseerd. Voor het dertiende jaar op rij gebeurt dit onder het initiatief van de vzw “Belgian Society for Food Microbiology”. Het symposium zal plaatsvinden op 12 en 13 oktober 2023 in Brussel – Pacheco zaal, Pachécolaan 13, 1000 Brussel. Inschrijven kan online via registration.

Net als voorgaande jaren wordt de mogelijkheid geboden om abstracts in te dienen voor de selectie van korte mondelinge wetenschappelijke presentaties (15 min) en posterpresentaties. Graag deden we een warme oproep om hiervoor abstracts in te dienen (meer info op posters - short orals – indienen voor 30 juni 2023 – datum wordt niet verlengd!).

De lezingen zijn in het Frans of Nederlands met simultaanvertaling. Enkele lezingen zijn in het Engels.

Wij hopen alvast U te mogen ontmoeten op het congres te Brussel!