Persbericht ILVO-rassenlijst voederbieten en maïs 2023

21/12/2022

De nieuwe ILVO rassenlijst 2023 is bekend en kan opnieuw digitaal geraadpleegd worden via https://rassenlijst.ilvo.vlaanderen.be/nl/. De website bevat naast een rassenoverzicht ook teeltinformatie en een lijst met kwekers en vertegenwoordigers van de vermelde rassen. De ILVO rassenlijst telt 2 nieuwe voederbietrassen, 3 nieuwe kuilmaïsrassen en 4 nieuwe korrelmaïsrassen.

Voederbiet

Voederbieten zijn aan een opmars bezig in België. Hoewel de voederbietenteelt in de jaren ’40 in België arealen bereikte van ongeveer 75.000 ha, daalde dat areaal sterk tot een dieptepunt van zo’n 2.600 ha in 2007. Dankzij Rhizoctonia tolerante rassen en betere mechanisatiemogelijkheden lijken voederbieten de laatste jaren opnieuw een interessante keuze. In 2022 teelden Belgische landbouwers 5.646 ha voederbieten. Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Voederbieten zijn tevens het goedkoopste ruwvoeder in VEM per hectare en geven een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. De hoge energie-inhoud zorgt ervoor dat zij uitermate geschikt zijn voor hoog productief melkvee.

In 2023 worden twee nieuwe voederbietrassen toegevoegd aan de ILVO rassenlijst, namelijk: Bangor en Delicante. Beide rassen werden vergeleken ten opzichte van enkele referentierassen van zowel de Belgische als Franse rassenlijst. Alle referentierassen zijn ook terug te vinden op de ILVO rassenlijst.

Voederbietrassen worden onderverdeeld in twee groepen op basis van hun droge stofgehalte. Voederbieten met een hoger droge stofgehalte realiseren een zeer hoge droge stofopbrengst per hectare, maar hebben het nadeel dat ze iets harder kunnen zijn, waardoor dieren ze moeilijker kunnen eten. Meestal is het voor deze types voederbieten nodig om de bieten machinaal te verkleinen alvorens deze te voederen aan melk- of vleesvee.

Het is voor landbouwers zeker ook raadzaam om de tolerantie tegen Rhizoctonia in rekening te nemen tijdens het kiezen van een geschikt ras. Vooral in lichtere zand(leem)bodems en tijdens natte zomers durven problemen met de bodemgebonden schimmel Rhizoctonia zorgen voor grote opbrengstverliezen. Op de ILVO rassenlijst staat voor elk ras de tolerantie tegen Rhizoctonia weergegeven.

Kuilmaïs

Kuilmaïs is met een areaal van 177.306 ha in 2022 één van de belangrijkste voedergewassen in België. Voor de aankoop van zaaizaad kunnen de landbouwers beroep doen op de beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten van ILVO, die jaarlijks worden vernieuwd. Dit maakt het voor de landbouwer mogelijk om een bedrijfsspecifieke rassenkeuze te maken op basis van objectieve resultaten.

In 2022 worden drie nieuwe kuilmaïsrassen toegevoegd aan de ILVO rassenlijst, namelijk: KWS Chiasso, LG31.231 en Rendez-vous.
In onderstaande tabel worden de kwekers en vertegenwoordigers van deze nieuw aanbevolen rassen weergegeven.

Korrelmaïs

Korrelmaïs vertegenwoordigde in 2022 een areaal van 64.309 ha, wat goed is voor een stijging van 33% ten opzichte van 2021. Maïsrassen die een hoge korrelopbrengst en een laag vochtgehalte garanderen, zijn gewenst voor de teelt van korrelmaïs. Dit kan vertaald worden in rassen die vroeger afrijpen. Op de ILVO rassenlijst staan dit jaar 22 korrelmaïsrassen waaronder 4 nieuwe variëteiten, namelijk Amarola, Ashley,
KWS Emporio en LG32.257. In onderstaande tabel wordt de kweker en vertegenwoordiger van dit nieuw aanbevolen ras weergegeven.

Vragen?

Contacteer ons