Persbericht ILVO heeft nieuwe roepnaam: ILVO is óók VOEDING

13/01/2017

ILVO pakt uit met een nieuwe baseline: instituut voor landbouw, visserij- en voedingsonderzoek, in plaats van instituut voor landbouw- en visserijonderzoek. Aan het letterwoord ILVO wijzigt niets. Ongeveer 80 mensen op ILVO werken dagelijks op het thema voeding. De buitenwereld mag zich daar meer bewust van worden, zegt Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, want voedings- en landbouwonderzoek versterken elkaar. Het is echt logisch dat die 2 expertisedomeinen binnen ILVO schouder aan schouder worden uitgebouwd.
Voor landbouwbedrijven die overwegen om de stap naar voedingsverwerking te zetten is er goed nieuws: binnen Kratos is voor hen een nieuw subsidiekanaal gecreëerd voor hun kennisontwikkeling.


grond - bord - grond

Voedingsonderzoek op ILVO

Al in 1956 is het voormalige ‘Rijkszuivelstation in Melle’ (voorloper van de huidige Food Pilot) gebouwd. Generaties lang hielpen de wetenschappers zuivelbedrijven bij de ontwikkeling van kazen, melkdranken, yoghurts, en andere zuiveltoepassingen. Vandaag zijn dagelijks 80 ILVO’ers in de weer met voeding.

Dat gebeurt onder meer in de unieke multifunctionele testfabriek van de Food Pilot die wordt gerund in samenwerking met Flanders’ FOOD, waar voedingsbedrijven, hoeveverwerkers, groothandels & distributeurs, consumentenorganisaties en kennisinstellingen terecht kunnen met hun idee of probleem qua zuivel, maar evenzeer qua vlees- en visproducten, groenten- en fruit, droge of verse gecombineerde bereidingen, chocolade, zelfs non-food (veevoeder, petfood, cosmetica, (para)farmaceutica).
Dat gebeurt ook in de ILVO onderzoeksgroepen ‘voedselveiligheid’ en ‘voedingsinnovatie & productontwikkeling’.

De nauwe en toenemende verbondenheid tussen landbouw en voeding leidt op ILVO tot intensieve samenwerkingen tussen de landbouw- en de voedingsonderzoekers. In de nieuwe onderzoeksprojecten vormen zij vaak ijzersterke logische expertisegroepen. Voorbeelden zijn:

  • het ‘kwaliteitsvarkensvlees’-project, waar ILVO werkt op meer smaak en kwaliteit in het Vlaams varkensvlees, te beginnen met de genetische varkenslijnen in de stallen.
  • het EU project EUCLEG, waarin nieuwe cultivars van soja, erwt, veldboon, rode klaver en alfalfa worden ontwikkeld die de gewenste eigenschappen bezitten voor teelt in de verschillende klimatologische regio’s, en die tegelijk aansluiten bij de behoeften van onder meer de food en feed sector, qua eiwitopbrengst en eiwitsamenstelling.
  • de Genesys projecten rond valorisatie van reststromen (witloofwortel, rebutperen….), waarbij de primaire en de verwerkende sectoren samen met de onderzoekers streven naar minder voedselverspilling in het agrovoedingssysteem.

Primaire landbouwproducten vormen de grondstoffen voor een bloeiende voedingsnijverheid. Met de grote druk en volatiliteit op de wereldhandelsprijzen voor primaire landbouwgrondstoffen, heeft de landbouw er alle belang bij zijn productie te richten op hoogwaardig kwalitatieve producten die met een grote toegevoegde waarde kunnen verwerkt worden. Ook voor de voedingssector is het van essentieel belang dat de aanvoer van kwaliteitsvolle primaire producten via de landbouw verzekerd is. In hun onderlinge afhankelijkheid zijn zowel de voedings- als de landbouwsector gebaat bij een meerwaardecreatie via innovatie binnen de keten. Het is op de vertaling van deze innovatie dat ILVO maximaal wil inzetten.

Studiedag op Agriflanders, 13 januari 2017 om 14 u, rond nieuwe trends in voeding (in FLEX 1)

ILVO ziet dat de sommige landbouwers kampen met rendabiliteit van de landbouwproducten die hun erf verlaten. Anderzijds zijn er in de voedingsindustrie behoeftes aan bepaalde grondstoffen of kwaliteiten en koesteren de consumenten voedselwensen die soms moeilijk of onvolledig worden ingevuld. De studiedag, georganiseerd samen met het Departement Landbouw en Visserij, wil een paar nieuwere trends in het licht zetten, als een mogelijke kans op meerwaardecreatie.

Veeproducten met een meerwaarde, lokaal geproduceerd voedsel voor de dichtstbij wonende burgers, soja en quinoa van eigen bodem, biozuivel en biologische groenten, hop, insecten zelfs… Is daar geld mee te verdienen? Wat komt daarbij kijken? Is er steun voor? Bij wie kunt u terecht voor begeleiding en kennis?Op de studiedag schetsen de specialisten en (voedings)bedrijfsleiders zelf in 5 thema’s welke behoeftes en marktvragen zij ervaren. Het pas verschenen Landbouwrapport “Voedsel om over na te denken” beschrijft wat de Vlaming eet en welke attitudes, gedragingen en trends daarbij een rol spelen. ILVO deelt zijn nieuwste onderzoeksresultaten in verband met landbouwproducten en voedingsverwerking.
Wie weet, groeit hier voor de landbouwer een nieuwe bedrijfsvisie of de ‘goesting’ om een nieuwe markt te gaan verkennen.

13.45 Ontvangst

14.00 Inleiding: Nieuwe trends in voeding, kansen voor de Vlaamse landbouw
Dirk Van Gijseghem, afdelingshoofd AMS Departement LV
14.15 Thema: Meerwaardecreatie in de veehouderij: biozuivel, varkens en pluimvee
Anne Vuylsteke (Dept. Landbouw & Visserij) & Erwin Wauters (ILVO)
Interviews: Els De Cock (melkveehoudster Stekene) & Linde Gille (Angus leverancier ‘deel-een-koe’)
14.45 Thema: Slimmer lokaal vermarkten
Cindy Boonen (Dept. Landbouw & Visserij) & Elke Rogge (ILVO)
Interviews: Francois De Putter (ecofood AVANI) & Cindy Vanden Abeele (Westreex)
& Joksie Biesemans (buurderij Gent)
15.15 Thema: Aromatische hop, voor karakterbier
Hilde Muylle (ILVO)
Interview: Lies Willaert (Inagro)
15.30 Thema: Méér, lokale, veelzijdige veggie grondstoffen: de roep naar soja en quinoa
Johan van Waes (ILVO) & Geert Rombouts (Dept. Landbouw & Visserij)
Interviews: Francois Gilbert (mede-oprichter quinobel) & Marc Verhofstede (quinoa teler Zulte)
16.00 Thema: Insecten in de stal & insecten op het bord
Lieve Herman (ILVO) & Evelien Decuypere ((Dept. Landbouw & Visserij)
Interview: Alexander Maroy (Nusect insectenkweek)
16.20 Besluit: Agricultuur en voedselverwerking, een meer dan logische handdruk.
Joris Relaes (Administrateur-generaal ILVO)

Aansluitend is er een receptie met enkele nieuwe voedingsproducten op de stand van het Beleidsdomein landbouw en visserij. met hoppebier en frituurhapjes met en zonder insect: hal 4 stand 4330

Nieuw: Kratos ondersteunt meerwaardecreatie bij thuis verwerkende landbouwers.

De agrovoedingssector vormt met zijn 42.000 ondernemingen, zijn meer dan 100.000 werknemers en zijn 6 miljoen consumenten een sleutelsector in het Vlaams economisch en maatschappelijk landschap. De (Vlaamse en mondiale) agrovoedingssector staat voor gigantische uitdagingen, zowel op gebied van kwantiteit van grondstoffen als van kwaliteit van voeding. In de volgende decennia zullen niet alleen meer mensen gevoed moeten worden (9 miljard in 2050), maar zal dit ook moeten gebeuren op basis van minder natuurlijke hulpbronnen en in de context van klimaatverandering. Bovendien stellen consumenten steeds strengere eisen rond voedselveiligheid en kwaliteit. Vlaanderen ondersteunt de optimalisatie en innovatie in deze sector via meerdere kanalen, zodat samenwerkingen met de kenniscentra zoals ILVO haalbaar worden.

Landbouwbedrijven met ambities in de verwerking krijgen momenteel niet dezelfde mogelijkheden qua overheidssteun. ILVO heeft daarom lang geijverd om de KMO-portefeuille, waarbij kleine en middelgrote bedrijven subsidies kunnen krijgen om samen met een onderzoeksinstelling een onderzoeks- of innovatievraagstuk aan te pakken, te laten uitbreiden tot de landbouwbedrijven. Minister Schauvliege heeft nu een alternatief uitgewerkt via het KRATOS-adviessysteem.

Concreet: landbouwbedrijven die op het vlak van voedselverwerking een probleem willen oplossen of die hulp en advies behoeven bij de ontwikkeling van een nieuw voedingsproduct, kunnen voortaan ter waarde van 1.500 euro advies, analyses en hulp bekomen van ILVO-specialisten. ILVO heeft hiervoor een openbare aanbesteding binnengehaald, die zopas werd goedgekeurd.

Voorbeelden zijn:

  • Advies in bereiding van bepaalde standaardproducten bv rijstpap, roomijs: Welke technologieën zijn er nodig, welke technologieleveranciers bieden deze technologieën aan, welke ingrediënten zijn nodig, op wat moet gelet worden?
  • Bereiding van nieuwe producten met de technologieën aanwezig in de Food Pilot, bv. paardenmelkyoghurt, …
  • Bepalen van de invloed van verwerking op de kwaliteit van producten: bv. bepalen van de impact van invriezen op de kwaliteit van room, door middel van analyse van vrij vet, lipolyse en vetoxidatie
  • Testen van nieuwe technologieën in de Food Pilot, vb. fruit persen met de zuurstofvrije spiraalfilterpers
  • Voedingswaarde bepaling voor (verplichte) etikettering, op basis van berekening, maar ook op basis van analyse in het labo (energie, vet, eiwit, KH, vezels, …)
  • Houdbaarheidstesten voor de houdbaarheidsdatum op het etiket: dit wordt uitgevoerd door middel van microbiologische analyses op verschillende tijdstippen, bij een bepaalde bewaartemperatuur
  • Valorisatie van reststromen: Welke nieuwe producten kunnen er bereid worden met oogstresten of resten in de voedingsindustrie, vb. preibrood, pudding van maisresten

Vragen?

Contacteer ons