Event Webinar: Castreren, mét verdoving en mét pijnstilling

Varken in stal

“Castreren: liever niet, maar als het toch moet mét verdoving én pijnstilling”De Deense ervaring

Castreren liever niet

Beerbigjes worden gecastreerd om de (relatief lage) kans op berengeur drastisch te verlagen. Alternatieven zijn het houden van intacte beren en van immunocastraten, maar de nog beperkte afzetmogelijkheden bij export en de mogelijke knelpunten bij de verwerking van berenvlees zijn limiterend. In afwachting van een grotere marktacceptatie, betere verwerkingsmogelijkheden en op grote schaal beter haalbare berengeurdetectie, wordt daarom noodgedwongen nog steeds gecastreerd.
maar als het toch moet mét verdoving én pijnstilling

Het gebruik van pijnstilling bij castratie is al een voorwaarde in het BePork lastenboek. Binnenkort komt daar de voorwaarde bij om ook te verdoven. Hiervoor wordt op korte termijn wetgeving van kracht die castreren onder (lokale) verdoving mogelijk maakt (en onverdoofd castreren verbiedt). Uit onderzoek blijkt dat biggen de minste pijn ervaren bij correcte toepassing van verdoving in combinatie met een pijnstiller. Hoewel het dierenwelzijn dus toeneemt, blijft castratie een belastende ingreep.

Beter voor big én boer?

De Deense varkenssector ging ons hierin al voor. De praktische ervaring die in Denemarken sinds 2019 is opgebouwd op het vlak van lokale verdoving door middel van injectie door de varkenshouder, is dus zeer relevant én uniek.

Tijdens deze webinar wordt ingegaan op de baten van correct verdoven op het vlak van dierenwelzijn, maar ook op de potentiële voordelen voor de varkenshouder.

Programma

20u00 Inleiding

20u05 Baten van verdoving voor big en boer, door Hanne Maribo, Seges

20u45 Praktijkgetuigenis door een Deense varkenshouder

Opgelet: deze presentaties zijn in het Engels. De opnames zullen in een latere fase in het Nederlands worden ondertiteld en verspreid.

Deelname aan deze webinar is gratis maar inschrijven is vereist