Event Officiële opening @Food Pilot: verwerkingslijn innovatieve eiwitten

Sojatexturen Tex Pro Soy Plant Protein Pilot

Plantaardige en andere alternatieve proteïnen zijn aan een opmars bezig. Kom op 24 november de nieuwe verwerkingslijn voor innovatieve eiwitten in de Food Pilot ontdekken die de verwerking van eiwitrijke grondstoffen tot (tussen)producten mogelijk maakt. Leer meer over de impact van deze verwerkingsstappen op de functionele en nutritionele eigenschappen van je eiwitten.

De Food Pilot breidt uit met een nieuwe verwerkingslijn voor innovatie eiwitten. In deze ‘Plant Protein Pilot’ kan het hele traject van eiwitrijke (niet-dierlijke) grondstof tot geëxtrudeerd (HME) product op pilootschaal uitgevoerd worden. Deze pilootlijn opent mogelijkheden om de verschillende processtappen gecontroleerd uit te voeren en de impact ervan te bestuderen om vervolgens het proces te optimaliseren. De verwerkingslijn bestaat uit apparatuur voor het dehullen, ontvetten, centrifugeren, decanteren, klaren en opzuiveren en drogen van alternatieve (niet -dierlijke) proteïnen.

Tijdens de officiële opening van deze verwerkingslijn kan je kennis maken met de vele mogelijkheden die deze verwerkingslijn te bieden heeft. Verschillende toestellen zullen tijdens de rondleiding gedemonstreerd worden en alle technische details zullen toegelicht worden.

Daarnaast kom je ook meer te weten over de impact van deze verwerkingsprocessen op de functionele en nutritionele eigenschappen van de eiwitten via posterpresentaties van het TexProSoy en ProFuNu project. In het TexProSoy project wordt de impact van het extractieproces, het drogen en high moisture extrusie proces op de eiwitten en de textuur van het eindproduct nagegaan, terwijl bij ProFuNu de nutritionele aspecten zoals eiwitoxidatie en vertering en de impact van de verwerkingsstappen hierop onder de loep worden genomen.

Om aan de slag te gaan met innovatieve eiwitten is er vaak nood aan screeningstesten op kleinere schaal. Flanders’ FOOD en ILVO investeren in de Food Pilot dan ook in kleinschalige verwerkingsapparatuur. Deze toestellen zullen deze dag ook kort toegelicht worden.

Tijdens deze officiële opening is er dus voor ingrediëntenleveranciers, producenten van hybrideproducten en vleesanalogen, machinebouwers maar ook alle andere geïnteresseerden veel te ontdekken en bij te leren over de verwerkingsprocessen van innovatieve eiwitten!

Je kan kiezen om deel te nemen aan de voor- of namiddagsessie.

Programma

VOORMIDDAGSESSIE:

9u30-10u: Onthaal

10u-12u30: Rondleiding in de Food Pilot met demo’s en posterpresentaties

12u30-13u30: Netwerklunch

NAMIDDAGSESSIE:

14u-14u30: Onthaal

14u30-15u: Officiële opening met toespraak van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw Jo Brouns

15u-17u30: Rondleiding in de Food Pilot met demo’s en posterpresentaties

17u30: Netwerkreceptie

Met de steun van:

EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Europese Unie

Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie

Provincie Oost-Vlaanderen

Programma

Onthaal
Rondleiding in de Food Pilot met demo’s en posterpresentaties
Netwerklunch
Onthaal
Officiële opening met toespraak van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw Jo Brouns
Rondleiding in de Food Pilot met demo’s en posterpresentaties
Netwerkreceptie