Search results for Fruit

pluimveeloket.be

Artikel uitwisseldag Legcombio

Het doel van dit project is te onderzoeken hoe eenzelfde perceel landbouwgrond efficiënter benut kan worden door een doordachte combinatie van een plantaardige teelt (bvb. fruitbomen, houtproductie,…) met uitloop voor (biologisch) pluimvee. In een optimaal scenario kan dit voor beiden voordelen opleveren.

foodpilot.be

Diensten

Op die manier zijn ze flexibel inzetbaar voor verschillende voedingssectoren, zoals onder andere zuivel en zuivelanalogen, fruitsappen, soepen, sauzen, snack food industrie, groenten en fruitsector, bereide maaltijden, vis- en vleesindustrie. top

rundveeloket.be

Vliegenbestrijding: Wees er als de kippen bij!

Kleine vliegjes zoals de fruitvliegjes (Drosophilidae) Fruitvliegjes kunnen zeer talrijk in stallen aanwezig zijn. Ze voeden zich met en leggen hun eieren in rottend voer. Ze vertonen vaak resistentie tegen insecticiden.

foodpilot.be

Nuttige Links

www.ilvo.vlaanderen.be Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) www.innovatienetwerk.be Vlaams Innovatienetwerk (VIN) www.vlaio.be Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) Beroepssectoren: www.boerenbond.be Boerenbond www.fenavian.be Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian) www.vegebe.be Federatie van de Belgische groente- en fruitverwerking

llaebio.be

Bestaande netwerken in kaart brengen en verbinden

Cock (ILVO/NOBL) & Carmen Landuyt (CCBT) Partners: An Jamart (BioForum Vlaanderen vzw) Bert Reubens (ILVO) Carmen Landuyt (CCBT) Esmeralda Borgo (Voedsel Anders) Jo Bijttebier (ILVO) Joran Barbry (Inagro) Koen Dhoore (Landwijzer) Koen Willekens (ILVO) Korneel Verslyppe/Sven Defrijn (ECO²) Lieve De Cock (NOBL) Marion Liberloo( ILVO) Renske Petré (pcfruit

pluimveeloket.be

Uitloop

Het onderzoeksproject Legcombio (ILVO & Proefcentrum Pamel) onderzoekt die stellingen aan de hand van o.a. een deskstudie, een experimentele opstelling op ILVO, on farm proeven bij kleinfruitbedrijf O'bio en via ervaringen en tips van bioboeren. Dit project startte in 2017 en loopt nog tot 2020.

Didn't find what you were looking for?

Contact us and together we'll look at how we can help you.

Contact us