Project news Plantenpester van de maand juni: de schimmel Botrytis cinerea

01/06/2020

Ook al meegemaakt? Kort nadat je lekkere aardbeien hebt gekocht in de winkel vertonen ze een grijs pluis (zie Foto 1), waardoor ze plots niet meer zo aantrekkelijk zijn om te eten. Dit grijs pluis wordt veroorzaakt door Botrytis cinerea. Deze ‘grauwe’ schimmel komt wereldwijd voor en kan meer dan 100 verschillende planten infecteren, waaronder vele fruitsoorten, bloemen en bladgewassen. Botrytis cinerea is één van de belangrijkste reden van opbrengstverlies voor de aardbeitelers.

Aardbei met schimmel

De sporen van deze schimmel verspreiden zich via de lucht en bij een voldoende hoge vochtigheidsgraad infecteren ze zowel de bloemen (primaire infecties) als de vruchten (secondaire infecties). De ziekte wordt beheerst door praktische maatregelen zoals: het afdekken van de grond met stro of plastic of het telen op stellingen om zo het contact van de aardbeien met de vochtige ondergrond te vermijden; het zo snel mogelijk verwijderen van aangetaste plantendelen en het aanpassen van de plantdichtheid en de bemesting. Daarnaast worden er ook chemische fungiciden gebruikt. Deze middelen staan echter meer en meer onder druk, enerzijds omwille van de impact op mens en milieu, maar ook omwille van het optreden van resistentie van Botrytis cinerea tegen deze fungiciden. Meer en meer wordt er immers vastgesteld dat courant gebruikte fungiciden niet meer voldoende werken.

In het Europese project Horti-BlueC gaat ILVO samen met 8 partners vanuit België, Nederland, Frankrijk en Engeland op zoek naar strategieën om aardbei te telen in teeltsubstraten gemaakt van duurzame bouwstenen die niet alleen de plant voeden, maar ook versterken tegen Botrytis cinerea. Voorbeelden van deze duurzame bouwstenen zijn: compost, plantenvezels, biochar en chitine. Deze bouwstenen worden geproduceerd uit reststromen die lokaal beschikbaar zijn. Daarnaast wordt er ook nagegaan in hoeverre commercieel beschikbare biologische producten (bv. op basis van de goedaardige schimmel Trichoderma) kunnen gedijen in deze duurzame substraten, om op die manier het gebruik van chemische fungiciden nog verder te reduceren.

Meer info via deze links:

Horti-BlueC

Questions?

Contact us

Jane Debode

ILVO researcher

See also

General 06/03/2023

Plant pest(s): ‘Candidatus Phytoplasma solani’

Leaf curl on potato
De ziekteverwekker ‘Candidatus Phytoplasma solani’ is een kleine celwandloze bacterie en is in staat om een heel brede reeks aan waardplanten te infecteren, waaronder enkele belangrijke cultuurgewasse...