Living lab Agrifood Technology

Het Living Lab Agrifood Technology focust op technologische, data-gedreven oplossingen voor vragen uit de brede agrovoedingssector. Die oplossingen worden niet ‘voor’ maar ‘samen met’ de eindgebruikers ontwikkeld, geëvalueerd en gedemonstreerd. Eindgebruikers kunnen landbouwers zijn, loonwerkers en voedingsbedrijven. Door hen te betrekken wordt ook hún kennis gevaloriseerd en wordt toepasbaarheid in de praktijk verzekerd.

Dit living lab bestaat sinds 2019 en werd uitgebouwd in nauwe samenwerking met de Digital Innovatie Hub Smart Digital Farming, de Food Pilot en het innovatieplatform Flanders’ FOOD.

Field robot