Search results for Fodder beet

Standard pages

ILVO crop information sheets

ChicoryDry beansEdamameCalendula 2020 / 2017Chickpea(Grass)/CloverLentilsAlfalfaMiscanthusOil pumpkinRussian dandelionSoy 2020 / 2017Sorghum(grain) (fodder)Quinoa 2020 / 2017Field beanFlax

rundveeloket.be

Marktpraatje 12 april 2019

Geslacht komt er in bij de jonge stiereneen heel klein beetje bij de prijs (+ 0 - 0,3 %). De beter gevormde koeien dalen een klein beetje in prijs (- 0,3 %). NUKA's van zowel melk- als vleestypes werden in week 14 een stuk goedkoper (- 14 €/st). Hiermee bewegen de Belgische prijzen opnieuw in omgekeerde richitng van de Europese prijzen.

Dossiers

Soy

Growth of a soy plant Soy in animal feed and human food Flanders has a high demand for protein-rich fodder due to its intensive livestock farming. And in addition to the now-standard use of soy meal in cattle feed, people themselves are increasingly turning to soy products on store shelves.

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

Echter als je er een beetje verder over nadenkt, is het belangrijkste dat er gewoon begonnen wordt met monitoring op basis waarvan er dan zsm bijsturingen waar nodig kunnen gebeuren.

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

Echter als je er een beetje verder over nadenkt, is het belangrijkste dat er gewoon begonnen wordt met monitoring op basis waarvan er dan zsm bijsturingen waar nodig kunnen gebeuren.

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

Echter als je er een beetje verder over nadenkt, is het belangrijkste dat er gewoon begonnen wordt met monitoring op basis waarvan er dan zsm bijsturingen waar nodig kunnen gebeuren.

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

Consulent Natuur Kevin Lambeets van Natuurpunt gaf aan dat de natuurgraslanden oorspronkelijk akkers waren, die in begin de jaren 90 omgezet werden tot graslanden waar niet op werd bemest en geen pesticiden werden toegepast. Samenwerking met lokale landbouwers werd door Natuurpunt opgestart om de graslanden te maaien en na te begrazen.

varkensloket.be

Zout in biggenvoeder: mag het een beetje meer of minder zijn?

ZOUT IN BIGGENVOEDER: MAG HET EEN BEETJE MEER OF MINDER ZIJN? Uit een ILVO-proef blijkt dat het momenteel niet aangewezen is om de zoutgehaltes van de huidige speenvoeders op te trekken. Variërende zoutgehaltes (1,9 tot 3,9 g/kg) in het speenvoeder lijken geen invloed te hebben op de groeiprestaties van biggen.

Didn't find what you were looking for?

Contact us and together we'll look at how we can help you.

Contact us