Press release Koudetolerante miscanthus levert grotere biomassaopbrengst

08/03/2017 Source: Ghent University
Miscanthus

Er zijn miscanthusgenotypen beschikbaar die bestand zijn tegen koude. Dat levert een langer groeiseizoen op, en dus potentieel meer biomassa. Dat blijkt uit onderzoek van UGent en ILVO.

Brandstof of bouwmateriaal

Miscanthus is een grassoort uit Oost-Azië. In onze streken wordt miscanthus al sporadisch aangeplant voor de productie van houtige biomassa, die als brandstof of constructiemateriaal kan dienen.

“Miscanthus heeft veel voordelen als grondstof voor biomassa”, vertelt onderzoeker Simon Fonteyne. Hij verdiepte zich voor zijn doctoraatsonderzoek vier jaar lang in dit gewas. “Het is een robuust gewas dat kan groeien op marginale gronden. Het heeft een hoge biomassaopbrengst in vergelijking met andere biomassagewassen, en heeft weinig meststoffen, pesticiden of arbeid nodig. Het kan gemakkelijk geoogst worden met beschikbare oogstmachines. Drogen van de biomassa na de oogst is over het algemeen niet nodig. “Dat alles maakt dat het een goede bron is voor biomassa”, besluit de doctoraatsstudent.

Zaaibare rassen

Maar er zijn ook beperkingen aan de teelt van dit gewas: het moet vegetatief vermeerderd worden door wortelstokstekken of in-vitroplantjes. Dat maakt het productieproces erg duur.

Daarom worden nu nieuwe, zaaibare rassen ontwikkeld bij veredelaars die de kosten drastisch kunnen verlagen en telers kunnen toelaten om rassen te selecteren die aansluiten bij de lokale omstandigheden.

Langer groeiseizoen

“Om meer opbrengst te genereren, moeten we planten selecteren die een lang groeiseizoen realiseren. Die planten nemen namelijk gedurende een langere periode zonlicht op en kunnen dus meer biomassa produceren”, aldus Fonteyne.

Daarvoor moeten planten vroeg in het voorjaar beginnen groeien, en dus productief zijn bij lagere temperaturen.

Bestand tegen koude

Daarom onderzocht Fonteyne of het mogelijk is om de rassen zo te selecteren dat enkel de koudetolerante soorten overblijven.

“Door rassen te ontwikkelen die lagere temperaturen kunnen overleven, kan het potentieel teeltgebied van miscanthus uitgebreid worden naar koudere gebieden. Oost- en Noord-Europa bieden zich in dat geval aan als geschikte regio’s, omdat daar meer marginale gronden beschikbaar zijn: de ideale grond voor de miscanthus.”

Aan de hand van groeikamerexperimenten en veldproeven bij meer dan 100 miscanthusgenotypen ontdekte de onderzoeker dat er binnen de verschillende types miscanthus een grote variatie is in koudetolerantie. Dat maakt het mogelijk om door selectie rassen te ontwikkelen die een langer groeiseizoen in koudere regio’s aankunnen, wat de opbrengst aanzienlijk zal verhogen.

Dit onderzoek kadert binnen het Europese project OPTIMISC waarvan ILVO partner was.

Questions?

Contact us

Dirk Reheul

Professor UGent

Peter Lootens

Precision farming and phenotyping expert

See also

In the media 03/04/2023

Climate change brings new crops to Flanders

chickpea growing on the plant
Now that it is more often dry for long periods, we need to grow plants that can withstand harsher conditions. New crops are appearing in Flanders.