Search results for Teeltrotatie

rundveeloket.be

Ruwvoerwinning

Workshop vruchtwisseling: Kennis uit de praktijk (Melkvee Picknick 2020) In deze workshop vertelt Gert Van De Ven (LCV) wat vruchtwisseling of teeltrotatie precies is en wat hiervan de voordelen zijn. Hij bespreekt enkele concrete voorbeelden van dit systeem vanuit de ervaring op de Hooibeekhoeve.

Didn't find what you were looking for?

Contact us and together we'll look at how we can help you.

Contact us