Search results for GPS

Research projects

Internet of Food and Farm 2020

In a second use case a GPS trackers for cows was developed. This can be used to locate individual cows or other livestock in nature areas and to monitor their behavior.

agrifoodtechnology.be

Grazing Cow Monitor

Deze tijdrovende zoekactiviteit kan door gebruik van GPS worden vereenvoudigd. Living lab aanpak: Het initiële doel van dit project was om via GPS-trackers de weidegang van melkvee te monitoren om zo certificatie van weidemelk te vereenvoudigen.

agrifoodtechnology.be

Grazing Cow Monitor EN

Luckily, this time-consuming search can be simplified with a GPS tracker system. Living lab approach The initial objective of this project was to monitor the grazing of dairy cattle with GPS trackers to simplify the pasture milk certification process.

agrifoodtechnology.be

Stories

By monitoring the CAN bus, we try to determine the relationship between georeferenced (RTK-GPS) machine parameters such as fuel consumption, traction, and wheel slip, on the one hand, and soil parameters, on the other hand.

agrifoodtechnology.be

Home test

Verhalen GPS-trackers voor koeien GPS-trackers vergemakkelijken het lokaliseren van grazend rundvee in het Verdronken Land Van Saeftinghe. Zo kunnen koeien snel gered worden, wanneer ze in een van de geulen in het landschap terecht komen.

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

De eerste snede bevat dan een groot aandeel voedererwt en wordt als GPS (gehele plant silage) geoogst. Na deze snede blijft een maaigewas met vlinderbloemigen over dat nog twee keer gemaaid kan worden. De voedererwt levert in het eerste jaar een hogere gewasopbrengst (+ 1,7 ton DS/ha) en meer ruw eiwit per hectare (+ 130 – 250 kg/ha).

rundveeloket.be

Biologisch Ruwvoer

Eiwitbenutting vangrasklaver in het najaar (2005, Louis Bolk Instituut) De eiwitarme voorjaarssnede wordt in de stalperiode vaak samen met een ander eiwitarm product gevoerd, zoals maïs en gehele plant silage (gps). Hierdoor ontstaat vaak een eiwittekort terwijl er in de nazomer een overschot aanwezig is.

rundveeloket.be

Hittestress

Bij die laatste steunen de resultaten op gegevens van GPS-halsbanden die tonen wanneer en waar de dieren exact beschutting zochten. Bij het melk- en vleesvee werden gedragsobservaties uitgevoerd (de mate van hijgen en kwijlen) en waren er fysiologische metingen van de lichaamstemperatuur, de melkproductie (enkel bij melkkoeien), de bloedwaarden.

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

Als derde teelt, in het kader van gewasdiversificatie, wordt er winterrogge ingezaaid die als gehele planten silage (GPS) gevoederd wordt. De voor de Noorderkempen kenmerkende zandgronden zijn gemakkelijk te bewerken maar sterk droogtegevoelig. Een groot deel van het areaal wordt dan ook beregend.

Didn't find what you were looking for?

Contact us and together we'll look at how we can help you.

Contact us