Search results for GPS

Dossiers

Precisielandbouw

...recisielandbouw wordt gebruikgemaakt van geavanceerde technologieën zoals GPS, sensoren, drones, artificiële intelligentie, machine learning, enzov...

Research projects

Internet of Food and Farm 2020

...he support of another use case on traceability. In a second use case a GPS trackers for cows was developed. This can be used to locate individual c...

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

...ie, wordt er winterrogge ingezaaid die als gehele planten silage (GPS) gevoederd wordt. De voor de Noorderkempen kenmerkende zandgronden zijn gemak...

rundveeloket.be

Biologisch Ruwvoer

...et een ander eiwitarm product gevoerd, zoals maïs en gehele plant silage (gps). Hierdoor ontstaat vaak een eiwittekort terwijl er in de nazomer een...

rundveeloket.be

Hittestress

...n bestudeerd. Bij die laatste steunen de resultaten op gegevens van GPS-halsbanden die tonen wanneer en waar de dieren exact beschutting zochten. B...

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

...en. De eerste snede bevat dan een groot aandeel voedererwt en wordt als GPS (gehele plant silage) geoogst. Na deze snede blijft een maaigewas met v...

varkensloket.be

Mest/milieu

...hierbij te volgen procedures enwetgeving: vervoersregeling, AGR-GPS, burenregeling, grensboerregeling, inscharing, uitrijregeling en opslag van mes...

agrifoodtechnology.be

Grazing Cow Monitor

... fataal aflopen. Deze tijdrovende zoekactiviteit kan door gebruik van GPS worden vereenvoudigd. Living lab aanpak: Het initiële doel van dit projec...

Didn't find what you were looking for?

Contact us and together we'll look at how we can help you.

Contact us