Zoekresultaten voor Vleeskippen

Filter on:
Nieuws | 20/10/2017

Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase

Lees ILVO mededeling nr 237: Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase

De preslachtfase bij vleeskippen wordt als een kritiek knelpunt gezien voor het dierenwelzijn

Onderzoeksprojecten

Sojavrije varkens en kippen

...aktijkresultaten uit het oog te verliezen. Het sojavrij voeder demonstreren we bij de productie van vleeskippen en –varkens. De impact van de kosten en baten op vlak van bedrijfsrendabiliteit en mi...

Onderzoeksprojecten

Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

...jbehorende artificiële intelligentie (AI)-beslissingstools en -algoritmen voor vleesvarkens en vleeskippen, zodat gegevens continu en automatisch kunnen worden verzameld. Het doel is om deze gegeve...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...ötechnische proeven kleinveeManagement-, voeder-, verterings- en registratieproeven bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen en konijnen (voedsters en vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresu...

Activiteiten

Openbare verdediging Annatachja De Grande

Samenvatting De laatste twee decennia kende de vleeskippen industrie een enorme evolutie, doordat vleeskippen hoofdzakelijk geselecteerd werden op een hogere gewichtstoename en een lagere voederco...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

...n conflicteren met dierenwelzijnsbelangen? Een goed vb hiervoor is mss de groeisnelheid van vleeskippen. Hoe sneller en efficiënter de vleeskippen groeien en vlees aanzetten, hoe lager de productie...

pluimveeloket.be

OPTIPLUIM

...rzijds de verwerking van de oogst van mengteelten en anderzijds het gebruik ervan bij leghennen en vleeskippen. Ook de valorisatie van de gewasresten zal in het project bestudeerd worden. Dit vezel...

pluimveeloket.be

Artikel Resultaten De Andere Kip - deel 1

... het demonstratieproject is zeker niet om een vervanging te bieden voor de reguliere vleeskippen, maar wel om een nicheproduct te bekomen als aanvulling (en tussensegment) tussen de reguliere en bi...

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling Valgorize

...en prestatieproeven uit bij zowel leghennen als vleeskippen. Eerdere internationale studies toonden reeds positieve effecten aan bij het inmengen van algen in pluimveevoeding. Voordelen pluimvee Al...

pluimveeloket.be

PPILOW

...rd en kenbaar gemaakt worden. In een eerste fase worden de belangrijkste problemen waarmee varkens, vleeskippen en leghennen in vrije uitloop- of biosystemen kampen, in kaart gebracht. Daarna zulle...

pluimveeloket.be

Artikel AMCRAverbruik 2018

...xtended-spectrum-beta-lactamase’ (ESBL)-producerende E. coli gezien bij vleeskippen vergeleken met andere diersoorten wat toegeschreven kan worden aan verschillende risicofactoren (bijv. een korter...

pluimveeloket.be

Kleinschalige houderij

...hiervoor aan informatie te raken. Kunnen jullie mij helpen? Kleinschalige professionele biologische vleeskippenhouderij (2019) Deze brochure bevat heel wat tips rond de kleinschalige biologische vl...

pluimveeloket.be

Artikel uitwisseldag Legcombio

...jf wordt de productie van o.a. kiwibessen gecombineerd met het houden van (biologische) vleeskippen. In 2017 werd de stal er niet verplaatst en werden zeer hoge concentraties stikstof rond de stal ...

pluimveeloket.be

Emissies

...kippenstallen'. Hierin worden de reductieprincipes, ammoniakemissiearme systemen voor leghennen en vleeskippen; en de PAS-maatregelen besproken. Systemen voor opfok en moederdieren alsook nageschak...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons