Zoekresultaten voor Vis

Filter on:
Dossiers

Precisievisserij

...n de landbouwwereld dringen precisietechnologie en hightech toepassingen steeds verder door. Ook de visserij maakt die evolutie door: er zijn een boel hardware, software en apps in ontwikkeling voo...

Visserijtechnische innovatie

Dossiers

Visserij: visbestanden

Waar gaan Belgische vissers vissen? Welke soorten vangen ze en hoeveel? Hoe staan de visbestanden er op die plaatsen voor, en hoe wordt dat precies berekend? Wanneer kunnen we spreken van een duurzaam...

Gelinkte sectoren: Visserij

Dossiers

Buxusmot

...eheersen van de buxusmot in Vlaanderen’, gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij van het Departement Landbouw & Visserij. ILVO en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) ...

Dossiers

Soja

...-Amerika. In België gaat het om zo’n 700.000 ton (Rapport Departement Landbouw en Visserij, 2016). Is soja-import nog verantwoord? De grote vraag naar eiwitrijke gewassen zorgt al jare...

Dossiers

Systeemdenken

... We hebben dus te maken met veelal onvolledige kennis, tegenstrijdige en vaak veranderende visies die moeilijk te herkennen zijn en nog moeilijker op één lijn te krijgen zijn. Bovendien kan de ...

Gelinkte sectoren: Visserij

Dossiers

Precisieveeteelt

...ar maken voor alle spelers in de agro-voedingssector. Niet alleen veehouders, toeleveranciers, adviseurs en voedingsverwerkende bedrijven maar ook producenten van technologie zijn welkom om via ken...

Dossiers

Plantengezondheid

ILVO voert een diagnose uit op basis van visuele inspectie (symptomen) en labo-analyses.

Dossiers

Stress en welbevinden bij landbouwers

...ganiseerd door ILVO en het Departement Landbouw en Visserij, in aanwezigheid van Vlaams minister voor landbouw Hilde Crevits. Via diverse getuigenissen van actieve landbouwsters werd de discus...

Dossiers

Arbeidsveiligheid in de landbouw

Harde cijfers Op Europees niveau heeft de land- en tuinbouwsector na de visserij-industrie, de bouw en de zorgsector het grootste aantal ongevallen per jaar. In de Belgische land- en tuinbouw gebe...

Dossiers

Agro-ecologie

...ktijken vormen anderzijds een toolbox waaruit landbouwers kunnen kiezen, los van een holistische visie op het systeem. De context is namelijk, naast de systeembenadering, bepalend voor de invulling...

Dossiers

Korte keten

...den gekenmerkt door een aantal gemeenschappelijke karakteristieken zoals bepaald in Strategische visie Korte Keten: de consument wordt betrokken, slechts een beperkt aantal schakels worden ing...

Dossiers

Ontharding

...selproductie ILVO wil met zijn onderzoek bijdragen aan de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, meer bepaald aan doelstelling 5 “Robuuste open ruimte” waarbij...

Dossiers

Voeding: smaak- en geuronderzoek

... moeten de sensorische resultaten eerst verwerkt worden via geschikte, statistische methodes en visuele weergaves. ILVO maakt hiervoor gebruik van de Fizz Biosystemes software, al dan niet gecombin...

Dossiers

Droogtetolerante teelten

...sluiten zullen ze minder vocht verliezen maar ook minder afkoelen. Een visueel en een thermaal beeld van variatie in droogtetolerantie Moleculaire of DNA-merkers voor selectie Naast drones die ...

Dossiers

Bodemgezondheid

...een grote variabiliteit vertonen. Dit maakt het meten van de bodemgezondheid en het adviseren van een aangepast bodembeheer niet eenvoudig. De laatste jaren is er een scala innovatieve meettech...

Dossiers

Bodemerosie

... randvoorwaarden en het erosiebeleid kan u terecht op de website van Landbouw & Visserij Lees ook deze dossiers BodemgezondheidBodemverdichting (binnenkort)Bodemorganische koolstofB...

Dossiers

Voeding: allergenen

...(ddPCR) kent dan weer tal van toepassingen voor o.a. het bepalen van de identiteit van vis, GGO- detectie en kwantificering. Deze PCR-gebaseerde technologie heeft specifieke voordelen op vlak van g...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...loop van het project zal ILVO eerder een ondersteunende en adviserende rol opnemen tijdens de nodige samenwerkingen rond carbon farming.

Dossiers

Authenticiteit van voedingsproducten

Bepalen van soorten/rassen (planten, vlees, vis, schelpdieren, schimmels, bacteriën) op basis van DNA, proteïnen en andere macromoleculen

Dossiers

Algen: zeewier en microalgen

...arin zeewater gebruikt wordt om voedsel te kweken – is nog groot. Vaak denken we daarbij aan vis, mosselen, oesters en garnalen, maar ook zeewieren en microalgen kunnen in zout water gekweekt worde...

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...ze onder andere als bouwstoffen. De mens haalt zijn dagelijks portie vooral uit vlees, gevogelte, vis, zuivelproducten, peulvruchten en noten. Maar de vraag naar alternatieve eiwitten groeit sterk,...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...t uit dwaalgasten die slechts occasioneel bij ons gespot worden (bijvoorbeeld bepaalde soorten walvissen, zeeschildpadden…). Van de gewervelden komen voornamelijk vissen en vogels het vaakst voor. ...

Gelinkte sectoren: Visserij

Onderzoeksprojecten

Digitale tools voor landbouwadviseurs

...landbouwbedrijven vergroten. Om dit risico te counteren focust FAIRshare op de rol van de landbouwadviseurs, als centrale speler in het kennislandschap voor landbouwers. Het project wil hen mobilis...

Sectoren

Visserij

Reders, vissers, vishandelaars en actoren betrokken bij het visserijbeleid vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise,...

Nieuws | 22/09/2020

Vissersvaartuigen als dataplatformen

Vissersvaartuigen als dataplatformen: het VISTools project. Vissers en wetenschappers werken via geautomatiseerde sensortechnologie aan toegankelijke, informatieve tools voor de vissers, zowel aan boo...

Nieuws | 24/04/2020

Vissersvaartuig als dataplatform: het VISTools project

Project: VIStools II – Visserij InformatieSysteem en Tools: Centralisatie en Integratie van vlootinformatie in een GIS toepassing Looptijd: 2019 - 2020 Financiering: EFMZV - FIVA Samenwerk...

Gelinkte sectoren: Visserij

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons