Zoekresultaten voor Ventilatie

Filter on:
Dossiers

Precisieveeteelt

...eteelt systeem. In pluimvee- en varkensbedrijven is er een hoge graad van automatisatie, vooral in ventilatieregeling en voederverstrekking. In melkveebedrijven is dit ook aan het opkomen, denk maa...

Tools

Berekening mechanische ventilatie

Rekenmodule om de ventilatiebehoefte en de luchtinlaat bij mechanische ventilatie te berekenen.

https://www.varkensloket.be/tools/mechanische-ventilatie

Onderzoeksprojecten

Slimme aardappelbewaring

...ctoren. Dit doen we door doelgerichte kennisopbouw rond het product, de bewaarinfrastructuur en de ventilatiebehoeften. Het resultaat is ventilatiesturing op maat van het product.Onderzoeksaanp...

Onderzoeksprojecten

Haalbaarheid van vrijloopkraamhokken

...en economische) haalbaarheid van vrijloopkraamhokken. Problemen of uitdagingen op het vlak van o.a. ventilatie, verwarming, reproductieparameters en/of biggenuitval komen aan bod. Doel van het init...

Onderzoeksprojecten

Eerste hulp bij hittestress koe

...in de werkingskosten en eventuele investeringskosten. In het thema ventilatoren simuleren we de ventilatie in een aantal voorbeeldstallen om zo advies te geven over een goede plaatsing en installat...

pluimveeloket.be

Stalklimaat

STALKLIMAAT Temperatuur Ventilatie Stof Energie(verliezen)

Sectoren

Melkveehouderij

...Greenfeeds voor emissie-onderzoek op de weide.Staluitrusting om ammoniakemissie onder natuurlijke ventilatie te meten.Onderzoeksstal voor metingen van ammoniakuitstoot in huisvesting op stro.Alle I...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie rundvee

...erheid inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen).Melkvee: Leen Vandaele Vleesvee: Karen Goossens Agrotechniek:...

pluimveeloket.be

Platform Leglanger

...oollaesies bemerkt. Temperatuur De ideale temperatuur in een leghennenstal is 18- 20°C Ventilatie Correcte ventilatie is cruciaal. Zowel onder- als overventilatie en/ of niet- homogene ventilatie b...

pluimveeloket.be

Artikel KUIKEMIS - Ammoniakvorming aan de bron aanpakken

...komen door wijzigingen in het management aan te brengen voor wat betreft voeder, inrichting en ventilatie (brongerichte strategieën). Het vier jaar durende VLAIO-project KUIKEMIS dat ILVO samen met...

pluimveeloket.be

Voorstelling Kuikemis

...ullen hiervoor nieuwe strategieën worden ontwikkeld met focus op voeding, inrichting en ventilatie. Wat voeder betreft zal onder andere bestudeerd worden of een verdere verlaging van het ruweiwitge...

pluimveeloket.be

Emissies

...tstaan van emissies in de stal te reduceren (brongerichte aanpak), via o.a. voeder-, inrichting- en ventilatiestrategieën. Ammoniakvorming aan de bron aanpakken: hoe doe je dat? Een reductie in ruw...

pluimveeloket.be

Voorkom hittestress bij uw kippen!

...ijn voor de kippen. Voor een nog betere kennis van het systeem laat u zich best begeleiden door ventilatiespecialisten. Zoals reeds eerder vermeld, kan ook de bezettingsdichtheid een rol spelen bij...

pluimveeloket.be

Energie(verliezen)

... door de Vlaamse Overheid gesteund project 'Enerpedia'. Zowel nieuwe stallen met ventielen en lengteventilatie als oudere gemetste stallen met doorlopende kleppen werden met een infraroodcamera ges...

pluimveeloket.be

Wetgeving

... KB. De voorschriften in het KB gaan onder andere over drinkvoorzieningen, voeding, strooisel, ventilatie & verwarming, geluidsemissie, licht, inspectie, schoonmaken en bewaren van documenten w...

agrifoodtechnology.be

Verhalen

...nt. Lees meer >>> Low-cost systeem voor klimaatmonitoring en gedrag van varkens Ventilatie in stallen relateert heel sterk met de luchtkwaliteit in de stal, het emissieniveau en het welzij...

klimrekproject.be

Projectresultaten melkveehouderij

...materiaal, machines, technieken voor klimatisatie en bijhorend energieverbruik (o.a. ventilatie). Het afvalwater van de stalvloer is de belangrijkste outputstroom van het subsysteem infrastructuur ...

varkensloket.be

Kraamopfokhokken: het overwegen waard?

...stakels tijdens de bezetting met gespeende biggen. Er zal mogelijk een dubbel voedercircuit en ventilatiesysteem nodig zijn. Er zijn momenteel geen wettelijke oppervlaktenormen voor een kraamhok. B...

varkensloket.be

Preventietips om stalbrand te voorkomen

...stof, vocht, ammoniak of ongedierte maak hiervoor gebruik van kabelgoten Hou luchtinlaten en ventilatiekanalen vrij om een goede ventilatie te bekomen Gebruik warmeluchtkanonnen niet in de buurt va...

varkensloket.be

Verslag Varkenshouderij actueel 2013

...en eventuele denitrificatie van de spui. De oppervlakte van het waspakket wordt bepaald door de ventilatie (luchtbehoefte van 50-100 m3/h/vleesvarken) en het type waspakket (bio-bio/bio-chem/bio-bi...

varkensloket.be

Mest/milieu

...epassen (analoog aan een runder(pot)stal). Het gaat hier over een gangbaar bedrijf voor het afmesten van varkens. Een bestaande stal enkele meters ‘uitbreiden’ zodat hij zijn huidig aantal zeugen k...

varkensloket.be

Stalklimaat

...aten, de gezondheid en het gedrag van de dieren. Het stalklimaat omvat verscheidene luiken zoals de ventilatie, verlichting en verwarming van de stallen. Aangezien de regeling van het klimaat een b...

varkensloket.be

Huisvesting

...ek naar informatie i.v.m. de inrichting, het opvolgen van voederverbruik, het werkgemak en de ventilatie. We zouden graag ook proeven kunnen uitvoeren op voederverbruik. Zijn er reeds onderzoeksres...

varkensloket.be

Rekenmodules

...de overloop te berekenen of anders gezegd het emitterend oppervlak te bepalen Een rekenmodule om de ventilatiebehoefte en de luchtinlaat te berekenen bij mechanische ventilatie E-learning tool: ver...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons