Zoekresultaten voor Teeltrotatie

Filter on:
Dossiers

Bodemgezondheid

...ke mate bij. Daarom is het belangrijk om bodems zo weinig mogelijk braak te laten. Teeltrotatie en -diversiteit Een grotere diversiteit van gewassen en groenbedekkers zal ook de diversiteit...

Dossiers

Bodemerosie

...ewerking vraagt echter een gewijzigde manier van werken, aangepaste machines en een aangepaste teeltrotatie. Er kunnen ook verschuivingen plaatsvinden in ziekten en plagen. Daarenboven werkt het ni...

Dossiers

Quinoa

...bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Tot slot past quinoa in een ruimere teeltrotatie, doordat de teelt de bodem niet uitput en weinig tot geen gewasbescherming behoeft. Lok...

Onderzoeksprojecten

Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen

...n.Relevantie/ValorisatieEen nieuwe rendabele vlinderbloemige teelt opnemen in de Vlaamse teeltrotaties biedt op termijn veel perspectieven. Ook voor de toeleverings- en verwerkingsbedrijven...

Thema's

Eiwitdiversificatie

...rwten, droge erwten en bonen, interessante kansen voor Vlaamse landbouwers. Het laat hen toe om hun teeltrotatie te verruimen, wat bijdraagt tot meer gewasdiversiteit, een bredere risicospreiding e...

Thema's

Op naar een klimaatslimme voedingsproductie

...er manieren om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen, bijvoorbeeld via aangepaste teeltrotaties en teeltsystemen of het gebruik van organische meststoffen en bodemverbeteraars. Door sommige v...

Activiteiten

Studienamiddag ‘Nematoden in de groenteteelt’

...ollegrondsgroenten waarbij oordeelkundig gebruik gemaakt wordt van resistente groenbedekkers in teeltrotatiesystemen. Tijdens dit studiemoment willen we jullie graag de voornaamste schadelijke ...

rundveeloket.be

Ruwvoerwinning

...ijk (Melkvee Picknick 2020) In deze workshop vertelt Gert Van De Ven (LCV) wat vruchtwisseling of teeltrotatie precies is en wat hiervan de voordelen zijn. Hij bespreekt enkele concrete voorbeelden...

Nieuws | 15/09/2020

Peulvruchten succesvol in de steigers in Vlaanderen

... volgende teelt, door stikstof uit de lucht te fixeren. Daardoor passen ze goed in een ruimere teeltrotatie en in de Europese ambitie om het gebruik van meststoffen sterk te verminderen (zie hieron...

Nieuws | 28/01/2020

Lokale teelt van quinoa in stroomversnelling

...mago. Het behoeft geen of weinig gewasbescherming, put de bodem niet uit en past in een ruimere teeltrotatie, bv. als volggewas na maïs. Alleen wordt het gros van de quinoa die vandaag in de winkel...

Nieuws | 17/12/2019

Lokale duurzame teelt van quinoa in Vlaanderen

...teit van de quinoa teelt te verbeteren waardoor deze teelt kan bijdragen aan de verruiming van de teeltrotatie en aan het behoud van bedrijfsactiviteiten van het individuele innoverende grondgebond...

Nieuws | 23/08/2019

ILVO en Arvesta lanceren gedurfde campagne: Ontdek soja!

...t een interessante hoeveelheid stikstof voor het volggewas. Soja past daardoor goed in een bredere teeltrotatie en gewasdiversificatie zoals opgelegd door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als ...

Nieuws | 09/07/2020

Eindrapport Integrated Vegetable and Cattle Farming

... groentetelers en rundveehouders beter samenwerken rond reststromen van de groenteteelt en rond vb. teeltrotaties, om de kringloop te sluiten en op die manier de wederzijdse efficiëntie verbeteren?...

Nieuws | 22/03/2023

Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen?

...olstofgehalte in de bouwvoor te berekenen, rekening houdend met o.a. de gekende teeltrotatie en bodemtextuur van het perceel. ‘De landbouwer hoeft geen extra informatie en input te leveren en krijg...

Nieuws | 30/05/2023

Lokale peulvruchten verdienen duwtje in de rug.

...“Landbouwers zijn op zoek naar nieuwe, rendabele teelten die passen in een ruimere teeltrotatie en beantwoorden aan de vraag naar milieu- en klimaatvriendelijker voedsel. Peulvruchten hebben dat po...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons