Zoekresultaten voor Plantenteelt-en-bodem

Onderzoeksprojecten

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Gezonde bodem en gewassen;

Centrale onderzoeksvraag/doelIn CLIMASOMA onderzoeken we wat de bestaande wetenschappelijke literatuur ons kan leren over de rol van bodembeheer op de hydrologische en biologische bodemfuncties en de veerkracht van de gewasproductie tov klimaatverandering binnen specifieke pedo-klimatologische contexten.We identificeren kaders en bodem- en gewasmodellen

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Onderzoeksprojecten

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Gezonde bodem en gewassen;

Centrale onderzoeksvraag/doelIn CLIMASOMA onderzoeken we wat de bestaande wetenschappelijke literatuur ons kan leren over de rol van bodembeheer op de hydrologische en biologische bodemfuncties en de veerkracht van de gewasproductie tov klimaatverandering binnen specifieke pedo-klimatologische contexten.We identificeren kaders en bodem- en gewasmodellen

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Nieuws | 01/04/2019

Koolstofvoorraden in de bodem

Gezonde bodem en gewassen;

Koolstofvoorraden in de bodem

Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse bodems, dat is waar ILVO, INBO en UGent naar streven in het nieuw opgestarte project C-MON

Onderzoeksprojecten

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens.

Gezonde bodem en gewassen;

OnderzoeksaanpakWe nemen en analyseren stalen van mest van verschillende dierlijke oorsprong, tevens van de landbouwbodem voor en na bemesting. We werken daarnaast met prei en wortelen die we onder experimentele gecontroleerde omstandigheden opkweken op bemeste bodem die we inoculeren met relevante antibioticaconcentraties.

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens.

Standaardpagina's

Labo-analyses plant, bodem en substraat

Het BELAC-geaccrediteerd fysico-chemisch lab voor minerale bodems, potgrond, bodemverbeteraars en gewassen voert chemische analyses uit op plantenmateriaal, minerale bodems, potgrond en bodemverbeterende middelen. Het labo is ook erkend door de Vlaamse Overheid voor bodemanalyses in het kader van het mestdecreet.

Labo-analyses plant, bodem en substraat

Nieuws | 30/01/2020

Wortelresten maïs cruciaal voor hoeveelheid organische stof in de bodem.

Gezonde bodem en gewassen;Rendabele productiesystemen en meerwaardecreatie;Bio-economie en kringlopen;

Wortelresten maïs cruciaal voor hoeveelheid organische stof in de bodem.

De wortelbiomassa van maïs draagt twee tot drie keer zoveel bij aan de opbouw van bodemorganische stof in de bodem als de bovengrondse gewasresten dat doen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons