Zoekresultaten voor Pesticiden

Filter on:
Dossiers

Buxusmot

...lgië (Velt en Vogelbescherming Vlaanderen) en Nederland (CLM). De boosdoeners bleken pesticiden te zijn die aanwezig zijn in de vacht van huisdieren (anti-vlooienmiddel). Wellicht gebruikten de mez...

Dossiers

Agro-ecologie

...deze die functioneel is voor de landbouwbedrijfsvoeringvermindering van externe inputs waaronder pesticiden, kunstmest en fossiele brandstoffen, meer gebruik van lokale hulpbronnen een hechtere ban...

Onderzoeksprojecten

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

... detectie van andere ongewenste bacteriën en verontreinigingen (schimmels, toxines, allergenen, pesticiden, zware metalen…). Een vervolgtraject is opgestart met het SIPORE project.Financiering

Onderzoeksprojecten

...

...IPM kan echter, indien goed ontworpen, een rol spelen om minder ahankelijk te worden van chemische pesticiden. Maar dan moeten de gebruikers meer vertrouwen, kennis en ervaring krijgen met die nieu...

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

...p werd bemest en geen pesticiden werden toegepast. Samenwerking met lokale landbouwers werd door Natuurpunt opgestart om de graslanden te maaien en na te begrazen. De doelstelling van Natuurpunt is...

Activiteiten

IPM Conference 2024

...breed netwerk van boeren en adviseurs die zich bezighouden met het terugdringen van het gebruik van pesticiden en het aantonen dat dit haalbaar en kosteneffectief is wanneer de vijf pijlers van IPM...

Nieuws | 15/09/2020

Peulvruchten succesvol in de steigers in Vlaanderen

...rm to Fork- en Biodiversiteitsstrategieën stellen dat het gebruik en de schadelijkheid van pesticiden tegen 2030 moet halveren, het meststoffengebruik met een vijfde moet verminderen en verlies van...

Nieuws | 31/03/2020

Milieuvriendelijke beheersing buxusmot

...elbescherming Vlaanderen) en Nederland (CLM). Miet Poppe (AVBS): “De boosdoeners bleken pesticiden te zijn die aanwezig zijn in de vacht van huisdieren (anti-vlooienmiddel). Wellicht gebruikten de ...

Nieuws | 17/12/2019

Lokale duurzame teelt van quinoa in Vlaanderen

...en kwaliteitsanalyse) voor het uitrollen van een rendabele teelt. Daarbij worden herbiciden en/of pesticiden gemeden. Inzetten op bekendheid quinoa Door gewas en teeltkennis te vergroten be...

Nieuws | 07/10/2019

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

...jk naar de detectie van andere ongewenste verontreinigingen (schimmels, toxines, allergenen, pesticiden, zware metalen…). Vanuit de case studies komen er mogelijk aanzetten tot vervolgtrajecten.

Nieuws | 04/07/2018

Verkennend onderzoek rond spuitdrone in precisielandbouw

...e oppervlaktes worden bewerkt, efficiënter om te springen met inputs zoals mest, water en pesticiden en om toch betere oogsten te verkrijgen. Economische én ecologische duurzaamheid dus.” Conc...

Nieuws | 01/06/2018

Een nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten

...tromen zal het nieuw ontwikkelde teeltsysteem minder afhankelijk zijn van de input van biopesticiden en van niet-biologische (dierlijke) meststoffen. Daarenboven verwachten we positieve effecten op...

Nieuws | 24/02/2017

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

...ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem in de tussenrug zoveel mogelijk te verruwen o...

Nieuws | 23/02/2021

Samen oplossingen zoeken voor een betere waterkwaliteit

...t’ is het probleem van de aanhoudende vervuiling van drinkwaterbronnen door agrarisch gebruikte pesticiden en meststoffen. Het doel was om een verbetering te bereiken door de verschillende stakehol...

Nieuws | 25/04/2022

Hoe plagen genen stelen om plantengif te neutraliseren

... niet-doelwit organismen. Deze selectiviteit staat haaks tegenover de breedwerkende pesticiden die courant worden ingezet in de gewasbescherming. Wetende dat de bestrijding van de tabakswittevl...

Activiteiten

Agro-ecologische landbouw: praktijkrijp!

...ork (F2F) strategie zet de EU duidelijke streefdoelen uit: een halvering van het totale gebruik van pesticiden tegen 2030, het terugdringen van nutriëntenverliezen met ten minste 50% en tegelijkert...

Activiteiten

Veehouderij in transitie

...een reductie van de resistentie en het gebruik van antibiotica, door een daling van het gebruik van pesticiden en nutriënten, door meer dierenwelzijn, meer biologische productie, meer biodiversitei...

Nieuws | 15/03/2023

ILVO BLOGT: agro-ecologische baktarwe telen

... de bodem beter en onderdrukt daarmee het onkruid ook beter. Hierdoor vermijden we het gebruik van pesticiden. Een ander voordeel is een grotere stro-opbrengst door de langere halmen. Voorbeeld...

Nieuws | 16/06/2023

Wetenschap uitgedokterd 2023

...Om de verspreiding van ziekten te voorkomen besproeien landbouwers vaak hun hele aardappelveld met pesticiden. Dat kan beter, denken ze bij ILVO. Zo wil Ruben Van De Vijver met drones en artificiël...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons