Zoekresultaten voor Participatie

Filter on:
Onderzoeksprojecten

Internet of Food and Farm 2020

...j een feitelijke marktintroductie in de voedings- en landbouwsector te brengen. Dat gebeurde participatief en lerend, in pioniersgroepen rond één toepassing of case. Een use case-groep bevatte een ...

Onderzoeksprojecten

Blauw-groene strategieën voor klimaatadaptatie

...risico’s. Het TURQUOISE-team speelt een sleutelrol in de nodige processen van co-creatie, participatie en samenwerking tussen overheden en sectoren. Er ontstaat kennisdeling, uitwisseling van ervar...

Onderzoeksprojecten

Mentaal welbevinden begint op school

...chtingen in het hoger onderwijs. Dit project is inmiddels afgerond. OnderzoeksaanpakEr is participatief gewerkt aan de doorvertaling van de geluksdriehoek naar een educatief traject op maat...

Onderzoeksprojecten

Digitale tools voor landbouwadviseurs

...en, samen aan te passen, samen te ontwerpen en toe te passen.Relevantie/ValorisatieActieve participatie van de landbouwadviseurs doorheen Europa is een sleutelwoord binnen FAIRshare. De adv...

Onderzoeksprojecten

Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

...ek zullen meegenomen worden zijn aardappel en knolselder.OnderzoeksaanpakWe kiezen voor een participatieve aanpak. We brengen de gangbare praktijken bij telers in kaart. Dit levert informat...

Sectoren

Publieke en non-profit sector

ILVO faciliteert en ondersteunt gebiedsgerichte processen en zet verschillende participatieve methodes in om de veelheid aan plattelandsactoren en projecten in de open ruimte beter op elkaar af te ste...

Participatieve onderzoeksmethodes

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling PREBEBIOLEG

...n kan heel wat kennis gedeeld worden langs beide zijden. In dit project is de sectorparticipatie zeer belangrijk. Door van bij het begin de sector te betrekken hopen ILVO en Bioforum op een groot d...

pluimveeloket.be

Handouts - Studiedag ILVO-onderzoeksresultaten - 2 april

...twerking: kies de juiste eindbeer voor jouw bedrijf Herdefiniëren van voederconversieformule via participatief onderzoek Effect van Zn-bronnen op prestaties en vleeskwaliteit bij vleeskuikens in hi...

klimrekproject.be

Over Klimrek

...is in huis om een klimaattraject op te zetten: LCA-expertise, expertise in participatieve processen en co-creatietrajecten, expertise in het analyseren van de relatie tussen technische, economische...

llaebio.be

Agro-ecologie en biologische landbouw

... samenleving (CIDSE, 2018). Als wetenschap geeft het prioriteit aan een systeemaanpak, waarbij een participatieve aanpak en transdisciplinariteit voorop staan. Als een set van principes en praktijk...

llaebio.be

Werkingsprincipes

...ling en onderzoek te bevorderen. We werken zoveel mogelijk met een systeemaanpak. Multi-stakeholder participatie Alle relevante actoren (vertegenwoordigers van publieke, private agrovoedingssector,...

llaebio.be

Wat

...f biologische landbouw. lees meer Onze werkings-principes Multi method benadering Multi stakeholder participatie Real-life context Actief eindgebruikers betrekken Co-creatie en openheid lees meer S...

llaebio.be

Home

... via een systeemaanpak en hanteren de 5 ENoLL principes: multi-method benadering, multi-stakeholder participatie, real life context, actief eindgebruikers betrekken, co-creatie en openheid. lees me...

varkensloket.be

Bedrijfsmanagement in de vleesvarkensstal

...een specifiek bedrijf bijkomend te versnellen. Naar een uniforme formule voor voederconversie via participatief onderzoek(07/05/2019):Door de toenemende druk op de economische marges in de varkensh...

varkensloket.be

Voeder

...eder: mag het een beetje meer of minder zijn?' Herdefiniëren van voederconversieformule via participatief onderzoek(Ilias Chantziaras; 2019) Het ontbreken van een uniforme berekening voor de voeder...

Activiteiten

Hoe moet het met Carbon Farming in Vlaanderen

...12u15 Panelgesprek met Boerenbond, BOS+, Colruyt, ELO en KU Leuven Broodjeslunch NAMIDDAG – PARTICIPATIEF 13u30 - 16u00 Workshops – hierbij kan u kiezen uit: Workshop ‘Navigatienetwerk: S...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons