Zoekresultaten voor Natuur

Filter on:
Dossiers

Buxusmot

...ultuurplanten. Gezien het een nieuwe soort is in onze regio, heeft de mot ook geen of nauwelijks natuurlijke vijanden. Daarenboven was er zeker in de beginfase weinig kennis over effectieve beheers...

Dossiers

Aquacultuur op zee

...tie van farmaceutische en biotechnologische verwerking, en maricultuur in functie van natuurherstel. Het Belgische deel van de Noordzee met vier locaties waar aquacultuuractiviteiten worden ui...

Dossiers

Agroforestry

...oriseerd worden en zowel houtkanten als bomenrijen dragen bij tot de bodemkwaliteit, bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding op het perceel. Die bijkomstige voordelen kunnen op hun beurt de gewa...

Dossiers

Systeemdenken

...systemen zijn dikwijls subsystemen te onderscheiden die met elkaar in verband staan. De natuur, een samenleving, een ecosysteem, het menselijk lichaam, een bedrijf of organisatie en een gezin kunne...

Gelinkte sectoren: Natuurbehoud

Dossiers

Plantengezondheid

...- een landbouw met minder 'externe inputs' - onderzoekt ILVO de mogelijkheden om natuurlijke mechanismen van plantenbescherming te bevorderen. Daaronder valt o.a. gepast bodembeheer, een optimale g...

Dossiers

Water in de landbouw

...Toch spreken we erg vaak over landbouw als het droog is. Dat komt omdat de landbouw, net als de natuur, erg kwetsbaar is als er niet voldoende water is. Hoe kan landbouw het beter doen? O...

Dossiers

Voeding en gezondheid

...obeschikbaarheid van bepaalde gewenste voedingscomponenten zelfs kan doen toenemen. Natuurlijk opereren deze actoren binnen een wettelijk, cultureel en economisch kader dat kansen schept maar o...

Dossiers

Ontharding

...ngenomen wordt door bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parkings, terrassen en opritten, die een aantal natuurlijke functies van niet-verharde ruimte verstoren. De bodem en de open ruimte vervullen immer...

Dossiers

Droogtetolerante teelten

...e droogte kanGras dat minder goed tegen de droogte kanDroogtetolerantie is in de natuur vaak gekoppeld aan een lagere productiviteit Er zijn ontelbare mogelijkheden waarop een plant zich ka...

Dossiers

Voeding voor doelgroepen

...goede. Daarnaast is er aandacht voor functionele componenten zoals vezels en polyfenolen en natuurlijk de nutritionele samenstelling. Zeker de eiwitcomponent in de aangepaste voeding krijgt de...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

... als nutriënt beschikbaar te zijn, moet het in een reactieve vorm worden omgezet. De belangrijkste natuurlijke bronnen van reactief stikstof zijn biologische stikstoffixatie in de bodem en in de oc...

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...venwicht Koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) zijn natuurlijke broeikasgassen. Zij spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid op onze planeet, doordat ze op natuurlijke wijz...

Dossiers

Dierenwelzijn

...heid 1); ongemak (Vrijheid 2); en pijn, verwonding en ziekte (Vrijheid 3). Het principe “Natuurlijk leven” benadrukt dat dieren een redelijk natuurlijk leven moeten kunnen leiden. Dit omvat het...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...g te beperken. Compost, hier een mengsel van stalmest, maaisel uit natuurbeheer en houtsnippers Gewaskeuze Via een gerichte gewaskeuze en/of gewasrotatie kan de aanvoer aan organische mater...

Dossiers

Algen: zeewier en microalgen

Algen kweken: een duurzame eiwitbron Onze natuurlijke hulpbronnen staan onder druk. Zoet water, vruchtbare bodems, bestuivers en grondstoffen, zelfs de open ruimte wordt schaars. Nochtans is er éé...

Dossiers

Eieren

...aten op. Algemene tips voor de inrichting van de uitloop: Voldoende (liefst natuurlijke) beschutting aanplanten en jonge bomen aanplanten, beschermen tegen scharrelgedrag. Kleine haagjes k...

Dossiers

Honinganalyses

...iet geschikt als wintervoeding voor de bijen. Gezien de toegenomen belangstelling van natuurlijk imkeren en omwille van de vaststelling van toxinogene Clostridium perfringens in Vlaamse honing ...

Dossiers

Alternatieven voor de castratie van biggen

...dert dit de pijn tijdens en na de ingreep. Toepassen van verdoving is natuurlijk wel complexer en enkel zinvol indien deze correct wordt uitgevoerd. Een goede opleiding en begeleiding bij opstart i...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

... zeebodem. Ook klimaatverandering speelt een significante rol door de verandering van het natuurlijk verspreidingsgebied van soorten. ILVO bemonstert daarom jaarlijks de zeebodem in de zandextracti...

Gelinkte sectoren: Natuurbehoud

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...rafiek: De CO2-concentratie in onze atmosfeer varieerde de afgelopen 800.000 jaar door allerlei natuurlijke processen tussen 160 en 300 ppm (parts per million, of mg per kg), maar de laatste 200 (!...

Sectoren

Natuurbehoud

Overheden en wetenschappelijke instituten betrokken bij bescherming van natuurlijke ecosystemen in zee vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzi...

Natuurbehoud- en herstel

Dossiers

Kustbescherming

...egens de hoge onderhoudskost, beperkte flexibiliteit en negatieve ecologische impact. Daarom worden natuurlijke alternatieven getest, die werken mét in plaats van tegen de natuur.

Dossiers

Agro-ecologie

...em. Het steunt op een lijst principes over gezonde processen en relaties tussen mens, landbouw en natuur. Meer agro-ecologie verkrijg je met contextafhankelijke inspanningen ter verbetering van het...

Dossiers

Ruimte op zee

...dzee, maar wordt intensief gebruikt. Er zijn windmolenparken, baggeractiviteiten, zandontginning en natuurlijk visserij, om maar iets te noemen. Mariene ruimtelijke planners proberen die activiteit...

Gelinkte sectoren: Natuurbehoud

Activiteiten

Lezing natuurlijke kustverdediging

We bespreken o.a. zandopspuitingen, de bouw van stormvloedkeringen, verhoging van de dijken. En als alternatief: aanleg van mosselriffen! Sprekers: Samuel Helsen (weerman, meteoroloog en klimaate...

Nieuws | 11/03/2020

Kusterosie tegenwerken met natuurlijke riffen?

De Coastbusters-partners gaan er van uit dat natuurlijke riffen – indien deskundig gesitueerd en beheerd – kunnen helpen om zeezand te fixeren en golven af te zwakken. De kust wordt mogelijks beter en...

Natuurlijke riffen om kustzones te beschermen

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons