Zoekresultaten voor Milieu

Filter on:
Dossiers

Kustbescherming

...ruikt (en dus veel CO2 geproduceerd) door de schepen die zand aanvoeren en is er een aanzienlijke milieu-impact, onder andere door de introductie van harde structuren of door het bedelven (en mogel...

Gelinkte themas: Mariene productie en marien milieu

Dossiers

Precisievisserij

...erij. Die moeten toelaten om meer en betere data te verzamelen, om selectiever te vissen met minder milieu-impact, om de werking en het beheer van vaartuigen en visserij-activiteiten efficiënter te...

Gelinkte themas: Mariene productie en marien milieu

Dossiers

Verdienmodellen

...rgen voor een volwaardig inkomen voor de landbouwer en andere schakels in de keten, de reductie van milieu-impact, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het verlagen van...

Dossiers

Precisieveeteelt

... stijgt de vraag naar vlees wereldwijd, anderzijds wordt de druk van de veeteelt op het klimaat en milieu steeds groter. Ook de manier van huisvesten, het welzijn van de dieren en hoog antibioticag...

Dossiers

Plantengezondheid

...en van het belang van gezonde planten om de wereldbevolking te voeden, om het milieu te beschermen, om armoede te bestrijden en om economische ontwikkeling te bevorderen. ILVO ondersteunt deze camp...

Dossiers

Agro-ecologie

...oduceren. De keerzijde van de medaille is dat dit gepaard gaat met negatieve neveneffecten voor het milieu, voor de mens en ook specifiek voor de boer. In de agro-ecologische principes wijst m...

Dossiers

Darmgezondheid

...ze zoals een beperkte beweging, een Westers dieet en blootstelling aan contaminanten uit het milieu belangrijke risico’s voor de ontwikkeling van deze ziekten. De onderliggende mechanismen zijn ech...

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...ijfermateriaal over de broeikasgasuitstoot van de sectoren in Vlaanderen is steeds te vinden op www.milieurapport.be. Het Milieurapport is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op ww...

Dossiers

Ruimte op zee

ILVO volgt het mariene milieu op in de Belgische wateren, o.a. in zones waar menselijke activiteiten plaatsvinden.

Gelinkte themas: Mariene productie en marien milieu

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

Het mariene milieu wordt beïnvloed door menselijke activiteiten Onze aarde bestaat voor meer dan 70% uit water en wij profiteren hiervan op verschillende manieren (bv. als voedselbron, voor oliewi...

Gelinkte themas: Mariene productie en marien milieu

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...den, of zijn er eventuele (microbiologische of chemische) gevaren aan verbondenWat is de totale milieu-impact van eiwitten, van teelt tot eindproduct? (levenscyclusanalyse of LCA) Welke planten(soo...

Dossiers

Eieren

...minder ton voeder geproduceerd moet worden voor eenzelfde hoeveelheid eieren. Voor (milieu)duurzaamheid is dat een groot voordeel. Toch blijft de Belgische consument (tot vandaag) een duidelijk voo...

Dossiers

Soja

...en in de vorm van sojadrinks, -puddinkjes en -burgers. Maar ook de impact van de soja-import op ons milieu is een trending topic. Als we de importnood in Vlaanderen zouden kunnen wegwerken, ziet he...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

...eststoffen voor planten en in het voeder van dieren. Toch zorgt het ook voor een aantal hardnekkige milieuproblemen.

ILVO onderzoekt hoe nutriëntenkringlopen, inclusief stikstof, optimaal kunnen worden gesloten, met minimale verliezen naar het milieu.

Dossiers

Bodemerosie

...klimaatverandering nog belangrijker worden. Het heeft zowel landbouwkundige als maatschappelijke en milieukundige negatieve gevolgen. ILVO onderzoekt welke teelttechnische maatregelen het risico op...

varkensloket.be

Mest/milieu

MEST/MILIEU Mestverwerking/-bewerking Vergisting Emissies (ammoniak, geur en fijn stof) Mestverwerking/-bewerking De presentatie’Mestverwerking in Vlaanderen: technieken, stand van zaken en kostprijs’...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

... staat echter onder druk door de vele werkzaamheden op zee. Daarom is het monitoren van het mariene milieu absoluut noodzakelijk.

Gelinkte themas: Mariene productie en marien milieu

Nieuws | 31/03/2020

Milieuvriendelijke beheersing buxusmot

Dankzij een goede snoeibeurt en wekelijkse visuele controle van de planten kan men op een milieuvriendelijke manier de buxusmot onder controle houden.

rundveeloket.be

Milieu en Energie / Water

...ngsnormen of hergebruik van het effluent. Water: Elke druppel telt - Melkveehouderij (2006, Vlaamse Milieu Maatschappij) In deze brochure wordt aangetoond waarom spaarzaam omgaan met water belangri...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons