Zoekresultaten voor Luzerne

Filter on:
klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

...aarvan ruim de helft gras en grasklaver, 23 hectare maïs, 1.5 hectare bieten en 1 hectare luzerne. Om opbrengstverliezen door droogte te overbruggen houdt Jef voldoende grote voorraden voeder aan, ...

rundveeloket.be

Verhogen van de voederefficiëntie

...oeger maaien van gras Benutten van najaarsgras Het telen van vlinderbloemigen als eiwitbron (luzerne en rode klaver) Combinatie Italiaans raaigras en klaver als tussenteelt HetInkuilen van mengteel...

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

...spelt, mais, tarwe, veldbonen, luzerne, voederbieten,…). Hun runderen zijn van het streekeigen wit-blauw dubbeldoel ras. In heel België zijn er nog slechts 800 van deze koeien onder melkcontrole. I...

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

...e rapporten met resultaten zijn o.a. te vinden op het Rundveeloket (gras/klaveren voorjaarszaai + luzerne). Erwten als dekvrucht Mengsels met een vlinderbloemige component zaait men best in de nazo...

rundveeloket.be

Vraag / Antwoord

...ng Omgevingsmastitis bij melkvee Melkwei als rundveevoeding Open nok in een melkveestal Enten van luzernezaad Strooisel voor diepstrooiselboxen Waterbedden of koematrassen Kuiladditieven voor gras ...

rundveeloket.be

Andere Ruwvoeders

...iwithoudende gewassen Nuttige links Eiwithoudende gewassen Vlinderbloemigen zaaien in het voorjaar +Luzerne: Effecten van maaifrequentie (ILVO mei 2019) Deel I: Vlinderbloemigen in het voorjaar: Er...

rundveeloket.be

Ruwvoerwinning

...angrijkste voedergewassen: grasland, mengteelt gras en vlinderbloemigen, maïs, voederbieten en luzerne. De specifieke vereisten van elk gewas worden gelinkt aan praktischebemestingschema's. Er word...

rundveeloket.be

Ruwvoer

...bepaalde voorwaarden (derde teelt) kan gecombineerd worden met premies. Grasklaver, klaver en luzerne zijn goed in te passen in melkveerantsoenen maar mogen nooit het hoofdaandeel vormen in het ran...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons