Zoekresultaten voor Kwal

Filter on:
Dossiers

Precisievisserij

...via een monitoringsprogramma met zeegaande waarnemers. Die steekproefaanpak levert data van hoge kwaliteit, maar is beperkt in omvang, waardoor er voor minder courante vissoorten zoals tarbot, grie...

Dossiers

Soja

... proeven van ongeveer 3,5 ton sojabonen/ha (15% vocht) gerealiseerd werd. De kwaliteit van de bonen was van een goed niveau met gemiddeld 39% eiwit en 21% olie. Vlaamse sojabonen met een eiwitgehal...

Dossiers

Aquacultuur op zee

...ek van sint-jacobsvruchten bleek (nog) niet haalbaar door het ontbreken van kwalitatief uitgangsmateriaal (jonge schelpjes). Het experiment rond de kweek van zeewier tenslotte, op verticaal opgehan...

Dossiers

Agroforestry

ILVO onderzoekt de impact van agroforestrysystemen op bodemkwaliteit, waterhuishouding, klimaat, biodiversiteit en (gewas)opbrengst.

Dossiers

Quinoa

...itten en mineralen dan andere granen (maïs, tarwe, rijst, …). De eiwitten zijn van hoogwaardige kwaliteit en bevatten dus - net als dierlijke eiwitten zoals melk en eieren – alle essentiële aminozu...

Dossiers

Verdienmodellen

...atuitstoot, minder afval, het beter gebruik van afvalstromen en het verhogen van de weerbaarheid en kwaliteit van de voedselvoorziening. Focus niet enkel op kosten en efficiëntie Een tradit...

Dossiers

Precisieveeteelt

...eling opmeet en zo detecteert of een zeug kreupel is aan een bepaalde poot. Opmeten vleeskwaliteit of andere technologie voor in het slachthuis Via een computer visie systeem werken wij aa...

Dossiers

Water in de landbouw

...cijfers beschikken om te weten welke waterstromen verminderd kunnen worden. Daar speelt ook de kwaliteit van het water een rol, toch als het over drinkwater gaat. Welke lange termijn oplossing...

Dossiers

Voeding en gezondheid

...an onze behoeften. De primaire plantaardige en dierlijke sectoren kunnen voldoende, hoogkwalitatieve grondstoffen leveren met een brede waaier aan voedingsstoffen en gezondheidsbevorderende compone...

Dossiers

Stress en welbevinden bij landbouwers

...alen Hulp- en informatiekanalen zijn te weinig ontoegankelijk, niet kwalitatief aangepast. Ik heb er maar een gebrekkig beeld van. Institutionalisering van thema “welbevinden” Boere...

Dossiers

Agro-ecologie

...ties voor dieren, planten, bodem, landbouwers en de maatschappij te realiseren (voedselkwaliteit, dierenwelzijn). Beiden dagen de dominante voedsel- en landbouwsystemen uit. Beiden trachten de land...

Dossiers

Droogtetolerante teelten

...d. Engels raaigras (Lolium perenne) bijvoorbeeld, een gewas met een goede voederkwaliteit, kan door veredeling verbeterd worden op vlak van droogte. Alternatief kan ook een droogtetolerantere, maar...

Dossiers

Bodemgezondheid

ILVO zet in op het circulair gebruik van organische reststromen van landbouwbedrijven en natuurgebieden in functie van de bodemkwaliteit.

Bodemkwaliteit en -microbioom meten

Dossiers

Stikstof/ammoniak

...(NO3- ) in het grondwater en het oppervlaktewater kan een negatieve impact hebben op de drinkwaterkwaliteit. Samen met fosfaten veroorzaakt het toxische algenbloei en biodiversiteitsverlies in wate...

Dossiers

Dierenwelzijn

Onderzoek naar het optimaal huisvesten en managen van zowel varkens, rundvee, pluimvee als konijnen moet de levenskwaliteit verbeteren.

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...die achterblijft is niet voor alle organische materiaal hetzelfde maar is afhankelijk van de kwaliteit van het aangebrachte materiaal (‘effectieve organische koolstof’). Koolstofbalans De ...

Dossiers

Algen: zeewier en microalgen

Productie van kwalitatieve veilige algenbiomassa, impact van procesfactoren op samenstelling van de algen.

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

... effect van een verstoring terugkoppelt naar de gebruikers door bijvoorbeeld een verandering in de kwaliteit en/of kwantiteit van de bron (bv. een lager visbestand en slechte waterkwaliteit). ...

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

Voedselveiligheid en -kwaliteit boven alles Voedselveiligheid en -kwaliteit zijn basisvoorwaarden binnen een nutritioneel evenwichtig voedingspatroon. Voedselveiligheid is de garantie dat onze vo...

Dossiers

Eieren

Eikwaliteit

Management-, voeder-, verterings- en registratieproeven naar prestaties en eikwaliteit.

Dossiers

Rassenlijsten

... Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Bovendien zijn voederbieten voor veebedrijven een interessante derde teelt.> Bekijk...

Dossiers

Honinganalyses

...eid te bieden tot gratis honinganalyses en het verkrijgen van het attest en de labels "Gewaarborgde kwaliteit”. Zodoende kunnen imkers jaarlijks maximum twee honingstalen binnenbrengen of opsturen ...

Dossiers

Alternatieven voor de castratie van biggen

Evaluatie vleeskwaliteit

...n, al dan niet in combinatie met de juiste manier van kruiden of roken. Vleeskwaliteit van intacte beren Op vlak van vleeskwaliteit scoren beren iets minder in vergelijking met bargen. Vlee...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...van duurzaamheid, zoals stikstofuitstoot, bodemleven, of de kwaliteit van het water. Een concreet voorbeeld daarvan is koolstofopslag in de bodem. Door het organische koolstofgehalte van de bo...

pluimveeloket.be

Eikwaliteit

...ets geweten over hoe je de vrije uitloop van leghennen kan verbeteren? Antwoord Waardoor daalt de eikwaliteit naarmate hennen ouder worden? (2017) Uit onderzoek van ILVO en Proefbedrijf Pluimveehou...

pluimveeloket.be

Waterkwaliteit

...tatie rond water op het pluimveebedrijf. Achtereenvolgens kwam de oorsprong van het water, de waterkwaliteit, de vorming van een biofilm, de waterbehandeling, drinkwatermedicatie en enkele tips aan...

rundveeloket.be

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit Algemeen Kwaliteitseisen Lastenboeken Nuttige links Algemeen Kenniscentrum Water(Inagro) Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen! Gebruik van (alternatieve) waterb...

rundveeloket.be

Melkkwaliteit

Melkkwaliteit Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Melkkwaliteit in Vlaanderen: Jaarverslag MCC 2018 De hoge bacteriologische kwaliteit weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amp...

pluimveeloket.be

Voetzoollaesies - Strooiselkwaliteit

Voetzoollaesies Strooiselkwaliteit Voetzoollaesies Voetzoollaesies bij vleeskuikens (2018) Voetzoollaesies of voetzoolletsels (voetzooldermatitis) zijn aantastingen van de voetzool die het welzijn van...

rundveeloket.be

Optimalisatie ruwvoederkwaliteit

Optimalisatie ruwvoederkwaliteit Praktijkcase graskuilkwaliteit In deze praktijkcase wordt in 2020 het graslandmanagement opgevolgd bij 10 praktijkbedrijven in West-Vlaanderen. Uit de verzamelde gegev...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons