Zoekresultaten voor Insecten

Filter on:
Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...Er ontbreekt kennis over plantaardige eiwitten, microbiële eiwitten of eiwit uit (micro)algen of insecten. Door onderzoek met verschillende partners probeert ILVO deze kennishiaten op te vullen.

Dossiers

Eieren

.... Meer mais in het voeder leidt bv. tot donkerdere dooiers. Ook het oppikken van insecten of natuurlijke kruiden in de uitloop kan leiden tot variaties in kleur. Bij het onderzoek naar alternatieve...

Onderzoeksprojecten

FABulous Farmers

...in de percelen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. Landbouwers die deelnemen aan het project krijgen kennis aangereikt die ...

Activiteiten

Bugs to the future

Stakeholdersmeeting insecten: Insecten eten, zijn we er klaar voor?

Nieuws | 07/06/2022

Plantenpester: het broodkevertje

...dige toegepaste lijmsoorten maakt hedendaagse gebonden boeken minder gevoelig voor deze insecten. De infectiebron opsporen kan dus wel wat speurwerk vergen. Eens je de infectiebron hebt gevonde...

Thema's

Voeding en gezondheid

...le aandacht naar nichegewassen, zoals quinoa, en alternatieve eiwitbronnen, zoals soja, insecten en algen. ILVO ondersteunt dat traject met onderzoek naar teelt- en kweektechnieken, geschikte rasse...

Thema's

Eiwitdiversificatie

...ronnen ontdekken we het potentieel van ‘nieuwe’ eiwitrijke grondstoffen en producten, zoals insecten, zeewieren en microorganismen. ILVO onderzoekt of en hoe die grondstoffen en hun reststromen opt...

Thema's

Kringlopen en bio-economie

...rondgebonden systemen, zoals land- en tuinbouw, tot niet-grondgebonden systemen, zoals de kweek van insecten of algen. Ook de afvalstromen van diverse productiesystemen kan je inzetten als hernieuw...

Standaardpagina's

Onderzoeksfaciliteiten

...rgerelateerde analysesMariene analysesDiagnose van plantpathogene bacteriën, schimmels, mijten, insecten, virussen en nematodenAnalyses voor plant- bodem- en substraatLaboratorium voor Zaadontledin...

Nieuws | 25/02/2020

INTROSECT: binnenkort een zespotige veestapel?

Omschakeling naar insectenkweek In het VLAIO-LA traject INTROSECT proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/Thomas More en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op een hoop ...

Standaardpagina's

Organisatie

...kten en plagen. Concreet zijn er dus experts aanwezig inzake schimmels, virussen, bacteriën, insecten, mijten en aaltjes. Zij kennen de levenscycli van plantenbelagers, ontwikkelen identificatiemet...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...tieven, enzymes of nieuwe voederteelten (bvb. veldbonen of andere lokale eiwitbronnen als algen en insecten) in pluimveerantsoenen behoort tot de mogelijkheden.Evelyne Delezie, Saskia LeleuVoederfo...

pluimveeloket.be

ILVO vervangt zijn mobiele kippenstallen

...luikjes open om 8 uur. Het voederen en drenken gebeurt binnen; buiten worden voor een proef ook insecten (larven van de zwarte soldatenvlieg) bijgevoederd. De stal heeft een ondoordringbare, makkel...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons