Zoekresultaten voor Hittestress

Filter on:
rundveeloket.be

Hittestress

... extreem guur weer of flinke hitte. Er is voortaan een grondig geteste methode voorhanden om hittestress bij runderen vast te stellen. Er zijn adviezen opgesteld om de mogelijke hittestress bij de ...

Dossiers

Dierenwelzijn

...ulatie bij pluimvee en varkens is beperkt, waardoor deze dieren vaker last krijgen van hittestress. ILVO tracht samen met verschillende partners uit de varkenssector een hitteplan voor de Vlaamse v...

Dossiers

Eieren

...gezien zij economische verliezen lijden bij het gebruik van flubendazole. Hittestress Een welzijnsprobleem waarmee verschillende boerderijdieren kampen nu de zomers warmer worden, is hitt...

Onderzoeksprojecten

Eerste hulp bij hittestress koe

Dit project selecteert vijf specifieke thema’s die belangrijk zijn voor de preventie of remediëring van hittestress bij koeien

rundveeloket.be

Webinar-reeks: Hittestress

Webinar-reeks “Hittestress bij melkvee herkennen en voorkomen” Als de temperatuurstijgt, stijgt ook het risico op hittestress bij melkvee.Hittestress heeft niet alleen een invloed op de melkproductie ...

Activiteiten

Demo-beurs: hittestress rundvee

Om de Vlaamse rundveehouder te informeren over de maatregelen die hittestress bij hun dieren kunnen voorkomen en de mogelijkheden om de gevolgen ervan bij hun veestapel te beperken organiseert demo-pr...

pluimveeloket.be

Voorkom hittestress bij uw kippen!

VOORKOM HITTESTRESS BIJ UW KIPPEN! Afgelopen weken kende Vlaanderen een zeer droge periode. Nu ook de officiële zomermaanden begonnen zijn, is het geen overbodige luxe nog eens stil te staan bij de ge...

Nieuws | 24/07/2019

Voorkom hittestress bij landbouwdieren met deze tips

...ens Wat kan ik doen als mijn vleesvarkens niet willen eten in de zomer? - Varkensloket Voorkom hittestress - GD Varken Zonder stress de zomer door - Varkensbedrijf Witkalken ramen - Varkensl...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...Bepalen van de impact van voedersamenstellingen en additieven/supplementen, klimaatomstandigheden (hittestress), management, huisvestingssysteem (o.a. vrije uitloop), stalomgeving- en inrichting op...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

... -gedrag en gezondheidBepalen van de impact van voedersamenstellingen, klimaatomstandigheden (hittestress), management, stalomgeving- en inrichting op het gedrag, welzijn, gezondheid, fysiologi...

Activiteiten

Openbare verdediging Annatachja De Grande

...heid. In een tweede studie werden de vleeskuikens onderworpen aan een chronische cyclische hittestress in de afmestfase, dit om oxidatieve stress te induceren. In dit experiment werd nagegaan o...

pluimveeloket.be

Zinkbron bij vleeskuikens

... vleeskuikens tijdens de finisherfase te onderwerpen aan een chronisch cyclische hittestress. In deze studie werd opnieuw gebruik gemaakt van dezelfde zinkbronnen, nl. het anorganische ZnSO4 en het...

pluimveeloket.be

Zeer divers pluimvee-onderzoek aan het ILVO!

...ies rond voeding handelden over de effecten van verschillende zinkbronnen bij vleeskuikens in hittestress of het werkingsmechanisme van kastanjetannines bij leghennen. Maar ook de zoektocht naar al...

pluimveeloket.be

Ventilatie

...lklimaat, ventilatiecapaciteit, conditioneren van inkomende lucht en externe factoren zoals wind en hittestress. Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie - Brochure Proefbedrijf Pluimveeho...

pluimveeloket.be

Temperatuur

...heeft de koude een effect op de leg van de kippen? Er wordt heet weer voorspeld. Wat kan ik doen om hittestress te vermijden bij mijn kippen? Algemeen Hoe hittestress voorkomen bij uw pluimvee? (20...

varkensloket.be

Nieuwsbrief

...bruik en -resistentie - welzijnsapp voor buitenvarkens - optimaal speenmanagement Nieuwsbrief juli: hittestress - kostprijs drinkwater - ammoniak- en geuremissies - eindbeerkeuze - alternerend zoge...

rundveeloket.be

Expertise dierenwelzijn

...ies (Welfare Quality® Assessment Protocol for Cattle) Stress-arm omgaan met koeien Vermijden van hittestress CowSignals® (Koesignalen)-concept Neem contact met het Living Lab rundveehouderij en bek...

rundveeloket.be

Ruwvoer 2018: Laat de maïskuil geen graskuil worden

...LVO), Eddy Decaesteker (Inagro) De zomer van 2018 blijft bij veel melkveehouders nazinderen. Na de hittestress bij de dieren en gebrek aan gras op de weide vormt de samenstelling van het winterrant...

rundveeloket.be

Aanbod ILVO-Onderzoek Rundvee

...dbouwdieren Evalueren van effecten van verschillende soorten voeding, weersomstandigheden (hittestress), (weide)management, stalomgeving en -inrichting (o.a. ligboxen) op het welzijn, gedrag, fysio...

rundveeloket.be

Dieromgeving

...eld zichtbaar hijgen en kwijlen. Bij melkkoeien daalt de melkproductie tot 1 liter minder per dag. Hittestress bij rundvee (M-News juni2009, M-Team / UGent) 5 concrete tips om warme dagen (>21°C...

rundveeloket.be

Dierenwelzijn

...aties (Welfare Quality® Assessment Protocol for Cattle) Stress-arm omgaan met koeien Vermijden van hittestress CowSignals® (Koesignalen)-concept Ontdekmetde ‘formule op maat’ uw bedrijfsspecifieke ...

rundveeloket.be

Stalklimaat

...eestal? Wat zijn de voor- en nadelen bij horizontale of verticale luchtstromen? Webinar: Omgaan met hittestress: Zorg voor een optimaal stalklimaat (Kristof Naessens -Distrifarm, juli 2020) Kristof...

rundveeloket.be

Diergezondheid

...ment houdt wel de vliegenpopulatie onder controle en beperkt de negatieve effecten tot een minimum. Hittestress bij rundvee (webinar-reeks 2020, Milk@vice, Koesensor, Zoetis, Rundveeloket) Als de t...

rundveeloket.be

Huisvesting

...Veeteelt april 2016, special stalklimaat) Vanaf 22 graden Celsius kan een koe al last krij gen van hittestress. Op warme dagenloont het om eens door de stal te gaan en te controleren of er een goed ...

Activiteiten

Cool Energy Event

...espectievelijk varkens en pluimvee door haalbare maatregelen afgesteld op jouw stal. Zo willen we hittestress bij varkens en pluimvee efficiënt voorkomen. Erna volgt een presentatie van het RES...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons