Zoekresultaten voor Grond

Filter on:
Dossiers

Precisievisserij

...ngteverdelingen per vangst kunnen inschatten wat op een bepaald moment de meest interessante visgronden zijn. Ecosysteembeheer Uiteindelijk doel van het systeem, op lange termijn dus, is om...

Dossiers

Soja

...verwonderlijk dat er alsmaar meer vraag is naar lokaal geproduceerde verantwoorde grondstoffen. De teelt van soja in Vlaanderen kan aan deze noden voldoen. ILVO onderzoekt en ondersteunt Vl...

Dossiers

Agroforestry

...prijzen voor landbouwgewassen en hout sterk schommelen. Bovendien leggen de bomenrijen beslag op grond en werpen de bomen schaduw op het gewas, zodat de opbrengst nabij de bomen na een aantal jaren...

Dossiers

Systeemdenken

...e men met die informatie omgaat en wat men belangrijk vindt, wordt bepaald door achtergrond, geloofsovertuiging, ervaringen, vriendenkring, studies en door de cultuur waarin men leeft of opgegroeid...

Dossiers

Verdienmodellen

...nvoordeel realiseren is in Vlaanderen voor sommige bedrijven steeds moeilijker, o.a. door de hoge grondprijzen en arbeidskosten, en in het bijzonder voor producten die zijn bestemd voor de bulkmark...

Dossiers

Precisieveeteelt

...te runnen, en tegelijk het welzijn en de gezondheid van de dieren te waarborgen en het gebruik van grondstoffen zoals voeder te verminderen met hetzelfde of een beter resultaat. Adoptie van pr...

Dossiers

Plantengezondheid

ILVO spoort bacteriën, schimmels, insecten, mijten, nematoden en virussen op in planten, grond, water en voorraadgoederen.

Dossiers

Voeding en gezondheid

ILVO onderzoekt welke grondstoffen Vlaanderen kan produceren met een hoog aandeel nutriënten en gezondheidsbevorderende componenten.

Dossiers

Arbeidsveiligheid in de landbouw

...en voor de fruitteelt. Bekijk hieronder de video met specifieke aandachtspunten voor de vollegrondteelten. Bekijk hieronder de video met specifieke aandachtspunten voor de glastuinbouw....

Dossiers

Ontharding

...loren hebben. Niet alleen de gebouwen krijgen een niet-landbouw-gebruik, ook de omliggende gronden worden vaak omgezet naar tuinen en weiden voor hobby-dieren. Opvallend is dat binnen die actu...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

... zijn er ook meer stikstofverliezen naar het milieu. Een hoge concentratie nitraat (NO3- ) in het grondwater en het oppervlaktewater kan een negatieve impact hebben op de drinkwaterkwaliteit. Samen...

Dossiers

Bodemerosie

...eeste kans is op intensieve regen of onweersbuien in België. Pas gezaaide akkers begin mei. De grond is fijn klaar gelegd voor een goed zaaibed, maar daar het wegwerken van de resten groenbedek...

Dossiers

Voeding: allergenen

...nen ook accidenteel aanwezig zijn in voedingsproducten door kruiscontaminatie of verontreinigde grondstoffen. Controle op etikettering alsook controle op dergelijke accidentele aanwezigheid is dan ...

Dossiers

Zwerfstromen in de melkveestal

...er, en haar lijf op dat moment de gemakkelijkste weg (de weg van de minste weerstand) vormt naar de grond, dan vloeit de stroom door haar lijf en kan ze een lichte schok voelen. Afwijkend koeg...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

ILVO onderzoekt de impact van verhoogde grondwatertafels op koolstofvoorraden in de bodem en houdt de waarde van deze bodems tegen het licht

Dossiers

Authenticiteit van voedingsproducten

Identificatie van ruwe grondstoffen

... Authenticiteitsonderzoek focust op de vraag of de origine, samenstelling of productiewijze van een grondstof of voedingsproduct overeenkomt met wat vermeld staat op het etiket. Eet of drink jij we...

Dossiers

Algen: zeewier en microalgen

...ron Onze natuurlijke hulpbronnen staan onder druk. Zoet water, vruchtbare bodems, bestuivers en grondstoffen, zelfs de open ruimte wordt schaars. Nochtans is er één hulpbron die amper benut wor...

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

...oor middel van vistuigwisselingen of het vermijden van gevoelige visgronden. Als ILVO, willen we vanuit onze positie binnen de internationale wetenschappelijke gemeenschap in ICES en bij het Wetens...

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...itten die uit een fermentatietank komen? Wat is de impact van bepaalde teelten op grond of omgeving? Welke bemesting vragen de planten? Hebben insecten voldoende aan een aantal reststromen of moete...

Dossiers

Eieren

ILVO onderzoekt of het inmengen van bepaalde grondstoffen/additieven in het voer effect heeft op smaak of kleur van de eieren.

Dossiers

Alternatieven voor de castratie van biggen

...ing gezien, maar geraakte met de Declaratie van Brussel (2010) op de achtergrond. Hierbij werd vooropgesteld om te stoppen met castreren tegen 2018 mits de alternatieven praktisch en economisch haa...

Dossiers

Water in de landbouw

Het regent vaak in België en toch is de vraag naar water hoger dan wat onze grondwatervoorraden en rivieren kunnen dragen. Dat zal zeker zo zijn in de toekomst, waar we ons in Vlaanderen vooral mogen ...

Dossiers

Bodemgezondheid

..., het zorgt ook voor tal van bijkomende ecosysteemdiensten zoals klimaatregulatie, een rijkere ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit, een betere waterhuishouding, enz.

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

... microbiologische voedselveiligheid. Voor de analyse van onder andere afgewerkte voedingsproducten, grondstoffen, ingrediënten, (half)fabricaten, rest- en nevenstromen beschikt ILVO over de nodige ...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons