Zoekresultaten voor Ei

Filter on:
Dossiers

Eieren

Eieren zijn rijk aan eiwitten, onverzadigd vet, vitamines en mineralen. Witte en bruine eieren hebben dezelfde samenstelling maar verschillen op gebied van duurzaamheid.

Dossiers

Darmgezondheid

Nutritioneel evenwichtige en functionele voeding kan bijdragen tot een goede darmgezondheid, die de algehele gezondheid ondersteunt. ILVO's expertise inzake voeding en verteringsfysiologie wordt toege...

Link tussen voeding en gezondheid

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

ILVO heeft een jarenlange ervaring op vlak van chemische en microbiologische voedselveiligheid. Voor de analyse van onder andere afgewerkte voedingsproducten, grondstoffen, ingrediënten, (half)fabrica...

Gelinkte themas: Voeding en gezondheid

Dossiers

Plantengezondheid

Een veranderend klimaat, verlies aan biodiversiteit door menselijke activiteiten en toegenomen internationale handel zorgen ervoor dat onze gewassen meer dan ooit bedreigd worden door ziektes en plage...

Dossiers

Bodemgezondheid

...bodems zijn net zo belangrijk voor het leven op aarde als schone lucht en water. Een gezonde bodem leidt niet alleen tot gezonde en productieve gewassen, het zorgt ook voor tal van bijkomende ecosy...

Bodemkwaliteit en -microbioom meten

Dossiers

Arbeidsveiligheid in de landbouw

Hieronder vindt u interessant materiaal ter preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector. Voor meer info kan u terecht op de website van Prevent Agri.

Dossiers

Authenticiteit van voedingsproducten

...rschillende labo’s in Europa, waaronder ILVO, voeren gerichte controles uit. Dat heet authenticiteitsonderzoek. In dit dossier lees je wat gebruikelijke inbreuken zijn en hoe de controles verlopen....

Dossiers

Voeding en gezondheid

ILVO streeft naar een nutritioneel evenwichtige, veilige en smaakvolle voeding voor een groeiende wereldbevolking en dit binnen een duurzaam en economisch gezond kader. Hoe kunnen zowel de primaire pr...

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...en zo ook onze eetgewoontes. De groep mensen die op zoek gaan naar vegetarische en vegan voeding groeit steeds meer. Maar welke plantaardige en alternatieve eiwitten zijn er beschikbaar? Hebben die...

Eiwitten uit reststromen

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

De Belgische Noordzee is een klein maar zeer interessant gebied op vlak van biodiversiteit. Een groot deel daarvan is te vinden in en op de zeebodem. De mariene bodem staat echter onder druk door de v...

Dossiers

Buxusmot

In het ILVO Diagnosecentrum voor Planten worden stalen onderzocht op de aanwezigheid van de buxusmot.

Verspreiding, voortplanting en ontwikkeling van de plaag

Dossiers

Precisievisserij

...r te vissen met minder milieu-impact, om de werking en het beheer van vaartuigen en visserij-activiteiten efficiënter te maken, en om een betere valorisatie te realiseren. Vangst en precisie

Dossiers

Agroforestry

ILVO onderzoekt de impact van agroforestrysystemen op bodemkwaliteit, waterhuishouding, klimaat, biodiversiteit en (gewas)opbrengst.

Opleiding

Dossiers

Systeemdenken

(inhouse) Opleiding in systeemdenken

Vanzelfsprekend gebruiken we ook de systeemaanpak in heel wat van ons eigen onderzoek en activiteiten.

Gelinkte themas: Voeding en gezondheid,Eiwitdiversificatie

Dossiers

Stress en welbevinden bij landbouwers

...rde cijfers zijn er slechts in beperkte mate. Het individu of het hele gezin als onderzoekseenheid? Vanwege de sterke verwevenheid tussen het landbouwbedrijf en de familie, en tussen de w...

Dossiers

Agro-ecologie

...efinitie van agro-ecologie? De modernisering van het landbouw- en voedselsysteem heeft ertoe geleid dat men voldoende voedsel tegen een lage prijs kon produceren. De keerzijde van de medaille i...

Dossiers

Ontharding

...rmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast, k...

Dossiers

Visserij: visbestanden

Scoren van duurzaamheid

... gebruiken. De otolieten en wervels worden verwerkt in het ILVO leeftijdslaboratorium, waar de groeiringen worden geteld en zo de leeftijd kan worden bepaald. Met de verzamelde gegevens worden zoge...

Dossiers

Bodemerosie

Bij dit type agroforestry volgt een greppel-berm-structuur de lijnen van het landschap. Hierdoor kan water zich gelijkmatiger verspreiden.

Dossiers

Voeding: allergenen

ILVO onderzoekt de invloed van voedselverwerking op zowel detectie van allergenen als op allergeniciteit, en streeft naar harmonisatie.

Gelinkte themas: Voeding en gezondheid

Dossiers

Honinganalyses

... 2023 is het vroegere Vlaams Bijenteeltprogramma (VBP) ingepast in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en wordt dit Strategisch Plan Bijenteelt (SPB) genoemd. Vanuit het ILVO werd een projec...

Gelinkte themas: Voeding en gezondheid

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons