Zoekresultaten voor Broeikasgassen

Filter on:
Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...ief verminderen in een handig online platform beschikbaar gesteld. Broeikasgassen: een kwestie van evenwicht Koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) zijn natuurlijke broeikas...

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

... impact helemaal onderuit halen? Stoot de productie van alternatieve eiwitten ook broeikasgassen uit? Met de eiwitdiversificatie is het de bedoeling om meer en andere eiwitten te produceren met min...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...je bij ‘klimaatonderzoek’? De meesten zullen verwijzen naar het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Maar evengoed is het belangrijk om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Di...

Onderzoeksprojecten

Smart Farm en agromilieu Big Data Space

...de productiekosten, verontreinigen grondwater en verzwakken de biodiversiteit), of de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veeteelt (wat bijdraagt tot de opwarming van de aarde).Onderzoeksaanp...

Onderzoeksprojecten

Versnelde kwalitatieve uitrol van de Klimrektool

...ouwers.Relevantie/ValorisatieKlimaatslimme maatregelen verlagen de netto uitstoot aan broeikasgassen of maken het bedrijf klimaatbestendiger. Melkveehouders worden ondersteund in hun transi...

Thema's

Mariene productie en marien milieu

...ren potentieel bieden om de hoeveelheid nutriënten in de zee en de concentratie aan broeikasgassen via CO2 -sequestratie (de opslag van koolstof in de zeebodem) te verminderen. Voor alles wat ...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...r>Emissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond. Modellering ...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

...ssies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond. Modellering v...

Activiteiten

Openbare verdediging Maaike Vercauteren

...beïnvloed door verscheidene menselijke activiteiten zoals scheepvaart, visserij en de uitstoot van broeikasgassen. Deze activiteiten of veranderingen in het ecosysteem kunnen biologische effecten v...

pluimveeloket.be

Artikel studieNM ie-net emissies deel1

...nderverdeeld worden in vier categorieën, nl. geur, ammoniak, stof (PM10 en PM2,5) en broeikasgassen (CH4, CO2 en N2O). Wat geur betreft, wordt deze bepaald via de IMPACT-methode. Hierbij wordt niet...

klimrekproject.be

In de pers

... Limburg - 27/02/2020: Boerderij met melkkoeien in Hechtel-Eksel wil klimaatvriendelijker worden: "Broeikasgassen verminderen met speciaal veevoeder" Boer & Tuinder - 19/11/2020: Dossier Klimaa...

varkensloket.be

Mest/milieu

... ammoniak, fijn stof en broeikasgassen. De metingen van concentraties in de stal, emissies en inschattingen van het arbeidsrisico worden besproken. Enkele reductiemaatregelen (persoonlijke bescherm...

varkensloket.be

Stalklimaat

...ement Landbouw en Visserij; 2006) wordt het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen en de verschillende vormen van alternatieve energie belicht. Vanaf januari 2015 zijn er E...

rundveeloket.be

Milieu en Energie

... en Klimaat VLM /Mestbank: Alle informatie over regelgeving met betrekking tot mest Uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen: 2000-2016(2018, Vlaamse Milieu Maatschappij) Kennisdocument broeika...

rundveeloket.be

Doctoraat Dorien VW

Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering Van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt is 65 % afkomstig van de rundveehouderij. Methaan, dat vooral gevormd wordt b...

rundveeloket.be

Ammoniak

...ven naar de productie van goedkopere en meer duurzame melk. Vleesvee Nuttige links Uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen: 2000-2016(2018, Vlaamse Milieu Maatschappij) Kennisdocument broeikas...

rundveeloket.be

Aanbod ILVO-Onderzoek Rundvee

...t binnenklimaat als van de emissies, en dit voor diverse parameters (ammoniak, fijn stof, geur, broeikasgassen,…). Hiertoe beschikt Agrotechniek over geavanceerde mobiele meetapparatuur een olfacto...

rundveeloket.be

Methaan

.... Nuttige links ELK - Expertisecentrum Landbouw en Klimaat Uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen: 2000-2016(2018, Vlaamse Milieu Maatschappij) Kennisdocument broeikasgassen (Duurzame Zuivelk...

Nieuws | 22/06/2020

Een door burgers gedreven voedseltransitie tegen 2030?

...gende uitdagingen qua voedselzekerheid en –veiligheid, en om het doel van 40% emissiereductie van broeikasgassen te halen in 2030. Bovendien zal het project bijdragen aan een heropleving van de rel...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons