Zoekresultaten voor Biodiversiteit

Filter on:
Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

De Belgische Noordzee is een klein maar zeer interessant gebied op vlak van biodiversiteit. Een groot deel daarvan is te vinden in en op de zeebodem. De mariene bodem staat echter onder druk door de v...

Dossiers

Soja

...gende vraag naar soja te kunnen voldoen. Ontbossing zorgt voor een verlies van de biodiversiteit, erosieproblemen, klimaatverandering en ook sociale problemen voor de bevolking, waardoor steeds gro...

Dossiers

Agroforestry

ILVO onderzoekt de impact van agroforestrysystemen op bodemkwaliteit, waterhuishouding, klimaat, biodiversiteit en (gewas)opbrengst.

Dossiers

Agro-ecologie

...t organisch stofgehalte en door het stimuleren van bodemlevenhet sluiten van nutriëntencyclimeer biodiversiteit, ook deze die functioneel is voor de landbouwbedrijfsvoeringvermindering van externe ...

Dossiers

Ontharding

...ltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder water...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

...mpact hebben op de drinkwaterkwaliteit. Samen met fosfaten veroorzaakt het toxische algenbloei en biodiversiteitsverlies in waterlopen en kustgebieden. Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn o...

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

... aquacultuur site, die een bepaald gebied in de zee inneemt, de visserij, biodiversiteit, etc. in het gebied beïnvloed. 4. Offshore windmolenparken Omdat de vraag naar groene en hernieuwba...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...ig water (klimaatadaptatie) én bevordert het bodemleven (biodiversiteit). Voorbeelden: EJPSoil - Carboseq, SOILSTRUCT, MARVIC Het ILVO Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ELK) Si...

Dossiers

Plantengezondheid

Een veranderend klimaat, verlies aan biodiversiteit door menselijke activiteiten en toegenomen internationale handel zorgen ervoor dat onze gewassen meer dan ooit bedreigd worden door ziektes en plage...

Dossiers

Bodemgezondheid

... van bijkomende ecosysteemdiensten zoals klimaatregulatie, een rijkere ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit, een betere waterhuishouding, enz.

rundveeloket.be

Enquête biodiversiteit

Enquête: Biodiversiteit op melkveebedrijven Masterproef Joni Van Mullem Neem deel aan de enquête Een aanzienlijke oppervlakte in Vlaanderen wordt bewerkt door landbouwers. Ze hebben daarbij een grote ...

Nieuws | 21/01/2020

Biodiversiteit en opbrengst van 1 m² tuinen

...jl er andere liggen in een open landschap. Door de variatie in de omgeving, gaan we het effect van biodiversiteit op het functioneren van de tuintjes onderzoeken.Hobby-tuinders gezocht ILVO...

Onderzoeksprojecten

ERA-NET Cofund on Sustainable Crop Production

...aag naar industrieel gebruikte biomassa en om tegelijk een gezond milieu, natuurlijke habitats en biodiversiteit in stand te houden. In de loop van 2018 is de cofunded call gelanceerd en afgesloten...

Onderzoeksprojecten

Naar klimaatslim duurzaam bodembeheer van landbouwbodems

...leveren van ecosysteemdiensten, voorkomen en herstel van land- en bodemdegradatie en het behoud van biodiversiteit. Voor Vlaanderen is ILVO partner en zijn het Departement Omgeving en INBO linked t...

Onderzoeksprojecten

FABulous Farmers

...e Ettelbruck National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica / Universiteit van Amsterdam

Onderzoeksprojecten

Nood aan noot

...cten te vergroten. Bovendien leveren (noten)bomen in het landschap tal van ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit en koolstofopslag. In NAN worden zowel op teelttechnisch vlak als op economische v...

Onderzoeksprojecten

Een boon voor Leuven

...cept van mengteelten. Het levert kennis op voor landbouwers die op zoek zijn naar manieren om de biodiversiteit te verhogen, gewasbescherming en kunstmest te verminderen en een stuk ondernemerschap...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons