Zoekresultaten voor Bemesting

Filter on:
Dossiers

Quinoa

... te zoeken naar de meest geschikte rassen voor ons klimaat, de juiste bemesting, plantdichtheid en mechanische onkruidbestrijding.

Dossiers

Bodemgezondheid

...epaalt welke gewassen en groenbedekkers worden geteeld en maakt keuzes in verband met bemesting, bewerkingen en gewasbescherming. Landbouwers werken echter in een bepaalde socio-economische context...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

Via proeven onderzoekt ILVO de koolstofaanbreng van gewassen, bemesting, bodemverbeteraars en bodembewerking

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...atietank komen? Wat is de impact van bepaalde teelten op grond of omgeving? Welke bemesting vragen de planten? Hebben insecten voldoende aan een aantal reststromen of moeten er specifieke zaken aan...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

... (en fosfor) nodig heeft, en op een moment dat de weersomstandigheden gunstig zijn;Juiste bemestingstechiek: geef de voorkeur aan emissiearme technieken om algemene stikstofverliezen te beperken, o...

Nieuws | 25/05/2020

Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën?

...hodes dringt zich op. Een vaak gesuggereerde oplossing is het gebruik van bacteriën als biologisch bemestings- en bestrijdingsproduct. Maar om de werking daarvan te doorgronden en te voorspellen, h...

Activiteiten

ILVO participeert in Studiedag Precisiebemesting

...punten binnen de land- en tuinbouwsector. Zowel de sterk gestegen kunstmestprijzen als de striktere bemestingsnormen illustreren duidelijk het belang van precisiebemesting. Plaatsspecifiek bemesten...

Nieuws | 25/03/2020

Kwaliteitsvolle groenten telen kan met minder bemesting

...n de drie Vlaamse groenteregio’s analyseerde het ‘Onderzoeks- en Voorlichtingsplatform Duurzame Bemesting’ op verschillende locaties een uitgebreide dataset van stikstofbemestingsproeven (2009-2016...

Onderzoeksprojecten

Preciezer prei telen met precisielandbouw

Dit project beoogt een verduurzaming van de preiteelt door middel van plaatsspecifiek bemestingsmanagement op het correcte tijdstip en rekening houdend met bodem- en gewascondities.

Onderzoeksprojecten

Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

...atie, maar ook naar klimaatmitigatien namelijk door bodemkoolstofopslag of -behoud, door de stikstofbemesting te beperken en door een hoge verteerbaarheid na te streven.OnderzoeksaanpakOnde...

Onderzoeksprojecten

Grasadvies

...elt van maïs of éénjarige teelten laat de teelt van grasklaver grote besparingen op minerale N bemesting en gewasbeschermingsmiddelen toe en levert de teelt van grasklaver tal van ecosysteemdienste...

Thema's

Eiwitdiversificatie

...ing en het doorbreken van de groeicycli van ziektes en plagen. Peulvruchten hebben bovendien weinig bemesting nodig, omdat ze in symbiose leven met bodembacteriën die stikstof uit de lucht halen. D...

Thema's

Precisielandbouw en datatechnologie

...oblemen kunnen opduiken. Daarnaast werken we aan plaatsspecifieke toepassingen zoals precisiebemesting, precisie-irrigatie en een gerichte behandeling en monitoring van ziektes, plagen en onkr...

Nieuws | 01/03/2018

Bemesten is geen randgebeuren

...ak nog niet helemaal duidelijk welke beschikbare maatregelen en technieken er zijn in het kader van bemesting en een betere waterkwaliteit. ILVO, PCLT en Inagro zetten daarom een demonstratieprojec...

Activiteiten

POTENTIAL closing event

...rtilization in potatoBrussels, Belgium Kan op basis van satellietbeelden een taakkaart voor bemesting en/of irrigatie worden opgemaakt? Kunnen we zo beter fractioneren en meer efficiënt omg...

pluimveeloket.be

Artikel uitwisseldag Legcombio

...onkruid immers minder kans om te groeien tussen de bomen. De kippenmest zorgt voor een extra bemesting van de plantaardige teelt en de aanwezigheid van kippen kan plaagbestrijdend werken (bvb. roze...

agrifoodtechnology.be

Verhalen

...den binnen de teelt van maïs en aardappel. Lees meer >>> Wikileeks: optimaliseren van bemestingsstrategie bij prei Percelen worden vaak op een uniforme manier bemest. Vaak is er echter een...

klimrekproject.be

Projectresultaten melkveehouderij

...g in land- en voederbeheer Voorbeelden: verandering in rantsoen, verandering bemestingsregime, bodembeheer, beweiding Methode: doorrekening van financiële kosten en baten op relatief korte termijn ...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons