Zoekresultaten voor App

Filter on:
Dossiers

Buxusmot

... steeds duidelijker waar te nemen naargelang de rupsen groeien. Ze vreten steeds grotere happen uit de bladrand zodat enkel nog een skelet van het blaadje overblijft. Na enkele dagen is de hele twi...

Dossiers

Soja

... van soja uit voornamelijk Zuid-Amerika. In België gaat het om zo’n 700.000 ton (Rapport Departement Landbouw en Visserij, 2016). Is soja-import nog verantwoord? De grote vraag naar ei...

Dossiers

Aquacultuur op zee

ILVO onderzoekt de eigenschappen van nieuwe producten, en van de reststromen uit die productie.

Dossiers

Agroforestry

Waarom agroforestry? Bomen leveren heel wat diensten aan de maatschappij, dat is bekend: Toename van de biodiversiteitMeer koolstofopslag in de bodemsMildering van de gevolgen van de klim...

Dossiers

Systeemdenken

...zeer complexe realiteit. De problemen én uitdagingen zijn zeer complex, omdat er vaak zowel maatschappelijke discussie is omtrent 1) het probleem zelf, 2) de beste strategie om er mee om te gaan en...

Gelinkte themas: Rol van dierlijke productie in de maatschappij

Dossiers

Verdienmodellen

ILVO bouwt handige webapplicaties en tools om de beslissingsvorming binnen bedrijven of door bedrijfsleiders te faciliteren.

Dossiers

Precisieveeteelt

...aan het opkomen, denk maar aan melkrobots en mestrobots, maar worden ook sensoren gebruikt zoals stappentellers voor tochtdetectie. De mogelijkheden met precisieveeteelt zijn echter nog veel g...

Gelinkte themas: Rol van dierlijke productie in de maatschappij

Dossiers

Plantengezondheid

...ver de resistentie bij de plant cruciaal. Ook het in kaart brengen van microbiële gemeenschappen in de bodem en rond de wortels van de plant is belangrijk. Het is duidelijk dat het bodemmicrobioom ...

Dossiers

Water in de landbouw

...e groenten terug laat stromen naar de velden van de groentetelers na zuivering via een gemeenschappelijke infrastructuur. In de veeteelt zijn er voorbeelden van bedrijven die de vloeibare fractie v...

Gelinkte themas: Rol van dierlijke productie in de maatschappij

Dossiers

Voeding en gezondheid

... onze Westerse diëten, voedingsgewoonten en -patronen veranderd. Vandaag is er binnen onze maatschappij een groeiend besef van en interesse in evenwichtige voeding en de rol ervan in kader van onze...

Dossiers

Agro-ecologie

Agro-ecologie als wetenschappelijke discipline

... set richtingwijzers, op weg naar een meer duurzaam voedselsysteem. Agro-ecologie, een wetenschappelijke onderzoekspraktijk? Agro-ecologie wordt als concept ook gebruikt om een bepaalde ...

Dossiers

Korte keten

...rderijen en Community Supported Agriculture (CSA). Ze worden gekenmerkt door een aantal gemeenschappelijke karakteristieken zoals bepaald in Strategische visie Korte Keten: de consument wordt ...

Dossiers

Ontharding

...rarische sites zonder hergebruikswaarde voor de landbouw of de maatschappij, en het identificeren van koppelkansen als hefboom voor realisatie. Koppelkansen Ontharding van vrijkomende landbouw...

Dossiers

Voeding: smaak- en geuronderzoek

De consumentenappreciatie van sensorische eigenschappen wordt voorspeld op basis van analytische parameters door gebruik van modellen.

Dossiers

Droogtetolerante teelten

...oorten of rassen resulteren in verschillen in morfologische of functionele eigenschappen (d.i. het fenotype). Zo is bv. een maïsplant morfologisch duidelijk verschillend van een tarweplant. Sommige...

Dossiers

Visserij: visbestanden

Van data naar wetenschappelijk advies Belgische vissers bevissen meer dan 50 soorten vis en schaal- en schelpdieren in liefst 10 verschillende vangstgebieden, van de Golf van Biskaje in het zuide...

Dossiers

Darmgezondheid

...en goede gezondheid. Bijna dagelijks worden verbanden tussen voeding en gezondheidsaspecten gerapporteerd. Toch is er heel wat dat we nog niet weten. Veel onderzoek bij mensen is immers gebaseerd o...

Dossiers

Voeding voor doelgroepen

... in de voedingssector. Hierin participeert ILVO in tal van projecten onder de gemeenschappelijke noemer ‘impact van voeding op gezondheid’. Co-creatie voor innovaties in doelgroepenvoeding Om d...

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...teriaal over de broeikasgasuitstoot van de sectoren in Vlaanderen is steeds te vinden op www.milieurapport.be. Het Milieurapport is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op www.VMM.b...

Dossiers

Voeding: allergenen

... ernst en frequentie van de symptomen, een groeiend gezondheidsprobleem binnen onze huidige maatschappij. Aangezien er momenteel geen effectieve remedie voorhanden is kunnen patiënten zichzelf enke...

Dossiers

Dierenwelzijn

ILVO geeft objectieve informatie over handelingen die maatschappelijk gecontesteerd worden, maakt ze bespreekbaar en zoekt naar oplossingen

Gelinkte themas: Rol van dierlijke productie in de maatschappij

Dossiers

Zwerfstromen in de melkveestal

...gelijk zwerfstroom aanwezig is en is het aangeraden om contact op te nemen om vervolgstappen te ondernemen. Zwerfstromen meten In de operationele werkgroep werd gewerkt aan een gestandaardi...

Gelinkte themas: Rol van dierlijke productie in de maatschappij

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

... van die periode. De cijfers die momenteel gebruikt worden voor rapportering in het kader van LULUCF voor het bepalen van de bodemkoolstof (en de jaarlijkse evolutie ervan) zijn gebaseerd op histor...

Dossiers

Authenticiteit van voedingsproducten

...nwezig. Identificatie moet dan gebeuren via DNA gebaseerde methodes. Daarvoor doen wetenschappers beroep op DNA databanken waarin de DNA sequentie van een heleboel soorten (dieren, maar ook planten...

Dossiers

Ruimte op zee

...(Mytilus edulis) in het kader van het COASTBUSTERS 2.0 project. (Eindrapport Coastbusters, 2020, ILVO)

Dossiers

Algen: zeewier en microalgen

...rken heeft ILVO in het Interreg-project ValgOrize voor het eerst betrouwbare en wetenschappelijk gevalideerde smaakprofielen voor microalgen en wieren opgesteld. Hiervoor werd een professioneel sma...

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

... ICES WGMIXFISH, ICES WGSAM, ...). Bij ILVO voorzien we de Vlaamse overheid van wetenschappelijk advies over onze commerciële visbestanden. Om dit advies te verbeteren moeten we ecosysteemmodellen ...

Dossiers

Rassenlijsten

...rden dikwijls in mengsels uitgezaaid. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de eigenschappen van verschillende grassoorten en -rassen.> Bekijk de rassenlijsten van gras Kuilm...

Dossiers

Honinganalyses

... Sinds 1 januari 2023 is het vroegere Vlaams Bijenteeltprogramma (VBP) ingepast in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en wordt dit Strategisch Plan Bijenteelt (SPB) genoemd. Vanuit het ...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

... die in meerdere habitats kunnen gedijen. Op die manier kunnen er verschillende bodemgemeenschappen onderscheiden worden, elk gekenmerkt door karakteristieke soorten. Sedimenttypes van de vers...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...ntrum bestaat uit zo’n 100 gepassioneerde ILVO-wetenschappers, die werken aan een verscheidenheid van mogelijke klimaatoplossingen – zowel in mitigatie als adaptatie. Neem een kijkje op de web...

Onderzoeksprojecten

Slimme aardappelbewaring

We beogen de slimme bewaring van aardappelen in bulk. Slimme bewaring betekent langdurige(re) bewaring met minimale bewaarverliezen door maximaal rekening te houden met alle beïnvloedende factoren.

Onderzoeksprojecten

Kleinschalige innovatieve verwerkingsapparatuur

De Food Pilot is momenteel goed uitgerust met zeer veelzijdige apparatuur voor het simuleren van de meeste voedingsbewerkingen op pilootschaal, ook voor de extractie van (nieuwe) eiwitten.

pluimveeloket.be

Mestrapporten

Mestrapport 2018 In het jaarlijkse Mestrapport worden een aantal belangrijke elementen vanuit het mestbeleid van naderbij bekeken. Ook de samenhang tussen de verschillende deelaspecten wordt belicht. ...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons