Thema Bio-economie en kringlopen

Europa en de rest van de wereld maken volop werk van de bio-economie. Daarin komt het erop aan om hernieuwbare grondstoffen en de bijbehorende aangepaste processen te ontwikkelen, als alternatief voor de producten en de energie uit fossiele grondstoffen.

Compost ligt te rijpen op de ILVO compostsite
ILVO ENGAGEERT ZICH VOOR:

Circulaire, groene economie

Wie hernieuwbare grondstoffen zegt, komt onvermijdelijk bij de landbouw uit. Voor de Vlaamse agro-industrie is het potentieel van de bio-economie reëel. De waaier aan mogelijke eindproducten is vele malen groter dan wat men traditioneel associeert met toepassingen van landbouwproducten. Naast voedsel en dierenvoeding kan het immers gaan om plastics, bio-energie, chemie, geneesmiddelen en bouwmaterialen. Twee kenmerken van de groene economie vindt ILVO essentieel:

  1. Dat er in de mate van het mogelijke rekening gehouden wordt met het cascadeprincipe, waarbij biomassa eerst gebruikt wordt voor de hoogst mogelijke valorisatiewaarde, om vervolgens de reststromen te gebruiken als input voor de volgende toepassingen.
  2. Dat de bio-economie tegelijk circulair wordt georganiseerd, zodat er geen sprake is van afval. De finale reststroom uit een bio-raffinageproces kan worden verwerkt in bodemverbeterende toepassingen.

Systeem- en kringloopdenken

Nu al is het meer dan duidelijk dat technologische innovaties een belangrijke sleutel zijn in de transitie naar de circulaire en de bio-economie. ILVO pleit voor een multi- en trans-disciplinaire aanpak en een systeemperspectief, waarbij alle schakels en actoren in een bepaalde keten betrokken worden.

Om de productiecijfers te halen, moet de industrie kunnen rekenen op stabiel beschikbare hernieuwbare producten en een stabiele kwaliteit. ILVO opteert om te focussen op zowel de middelgrote als de grote, lokale biomassastromen. In Vlaanderen zijn de middelgrote stromen zeker relevant, gezien de grote concentratie van kleine en middelgrote landbouwbedrijven en voedings- en voederbedrijven.

Hoe ontwikkelt de bio-economie zich?

ILVO bakent volgende onderzoeksvragen af voor het toekomstig bio-economie gerelateerd onderzoek:

  • Hoe produceren we zo duurzaam mogelijk biomassa in functie van de bio-economie, zonder dat de bodem uitgeput geraakt?
  • Welke biomassa produceren we?
  • Hoe verwerken we deze biomassa zo efficiënt mogelijk in een breder waaier van bio-gebaseerde producten?
  • Wat kan de bio-economie betekenen voor Vlaanderen en meer specifiek voor de agro-industrie?
  • Hoe innoveren de Vlaamse bio-economie pioniers en wat kunnen de toekomstige spelers in deze keten leren uit hun ervaringen?
  • En hoe dringen we in het algemeen het gebruik van fossiele grondstoffen terug?

Contacteer een expert

Hilde Muylle

Hilde Muylle

Expert nieuwe plantaardige teelten

Contact

Ook interessant