Projectnieuws Over boslandbouw en buitenvarkens

22/05/2020
Varkens op grasland met enkele bomen
De combinatie boslandboud en varkens is veelbelovend

Zijn bomen en varkens een goede match? Via de Operationele groep P’Orchard werden praktijkervaringen en knelpunten over buitenvarkens op agroforestrybedrijven in kaart gebracht.

Maak kennis met agroforestry

Voordelen agroforestry

Varkens en bomen kunnen uitstekende partners zijn op een landbouwbedrijf. Uitgangspunt is dat de bomen beschutting kunnen geven aan de varkens, dat vruchten, noten, blad- en twijgmateriaal een aanvulling betekenen op het (voeder)rantsoen van de varkens, en dat een aantrekkelijke “boomgaard” waar de varkens onder kunnen lopen en wroeten kan dienen als uithangbord van het bedrijf. Naast deze directe baten, verwacht men een aantal indirecte voordelen op vlak van milieu (bv. buffer tegen nutriëntenverliezen in de bodem of de lucht), biodiversiteit (bv. aantrekken van nuttige insecten) en klimaat (bv. opslag van koolstof en het creëren van een gunstiger microklimaat). Ondanks deze verwachte troeven is er momenteel op vele vragen niet makkelijk een gefundeerd antwoord te vinden. Ook is de toepassing van dergelijk systeem in de praktijk geen evidentie, met mogelijke barrières op vlak van onder meer regelgeving, onzekerheden rond het financiële plaatje, het ontbreken van kennis, risico op schade aan de bomen, vragen rond diergezondheid, etc. De toepassing van boslandbouw voor buitenvarkens is in onze regio dan ook nog beperkt. Voor starters in deze vorm van agroforestry is uitwisseling van kennis, ervaring en innovatieve ideeën dus een enorme meerwaarde.

Begeleiding combinatie agroforestry varkens

Met de Operationele Groep P’Orchard brachten geïnteresseerde varkenshouders hun praktijkervaringen en knelpunten in kaart, hierin ondersteund door ILVO, Inagro en het Varkensloket. Dat ging van rassenkeuze en boomsoortkeuze tot toepassing van rotatiesystemen, densiteit van de varkens en de verspreiding van ziektes, en uiteindelijk de slacht. Op twee bedrijven werd een concreet inrichtingsplan voor boslandbouw in de buitenloop uitgewerkt en gerealiseerd. Ook ervaringen in het buitenland werden samengebracht, via rechtstreekse contacten en een literatuurstudie.

Positieve conclusie

In het eindrapport van P'Orchard wordt alle informatie gecompileerd. Daarin wordt geconcludeerd dat boslandbouw voor buitenvarkens inderdaad de vooropgestelde doelstellingen van beschutting, voeding en imago bereikt. Een goede marketing met een sterk bedrijfsverhaal rond de te verwachten positieve impact van dit productiesysteem op dierenwelzijn en milieu, biedt opportuniteiten om producten met meerwaarde aan te bieden aan de consument, die vaak bereid zal zijn hiervoor ook een meerprijs te betalen.

Project: P’Orchard
Looptijd: 2017-2019
Financiering: Vlaamse overheid en Europese Unie
Samenwerking: Inagro
Link: Eindrapport van het project

Vragen?

Contacteer ons

Bert Reubens

Expert agroforestry

Ook interessant

Video 13/06/2023

Hoe verlagen we de stikstofuitstoot van onze melkkoe?

Tine Van den Bossche
Tine Van den Bossche (ILVO - Universiteit Gent) test hiervoor o.a. verschillende voederadditieven die koeien moeten helpen om melkeiwitten te maken, met minder stikstof. Haar doel: zorgen voor melk di...