Nieuws Go4Food zoekt voedselveranderaars voor voedselstrategie

14/06/2021 Bron: Oproep Go4Food
Go4Food
GO staat voor de actie, de dynamiek die voedselveranderaars kenmerkt; 4 verwijst naar de vier strategische doelstellingen in de voedselstrategie; FOOD verwijst naar de voedselstrategie zelf

Vlaanderen werkt aan een toekomstgerichte voedselstrategie, en heeft daarbij ook jouw hulp nodig. Want een strategie schrijven is één ding, beloftevolle ideeën oppikken en stimuleren om ze uit te werken is iets anders.

Heb je een idee dat het voedselsysteem veerkrachtiger, duurzamer en gezonder kan maken? En wil je dat idee delen en aan de slag gaan met andere voedselveranderaars om dit waar te maken? Omdat beide aspecten even belangrijk zijn, lanceert minister Crevits een oproep om jouw idee op te kunnen pikken en wie weet… een boost te geven via samenwerking!

Wat?

We zoeken ideeën die bij kunnen dragen tot het toekomstig Vlaams voedselbeleid. Zo verbinden we boer en burger, zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen, bouwen we (verder) aan een veerkrachtige voedseleconomie én gaan we verder op het pad van circulair en duurzaam ondernemen rond voedsel. En het blijven geen beloftes op papier: naast de strategie zelf (verwachte oplevering in 2022) willen we nu al verandering creëren en goede ideeën capteren. We willen samen gaan voor voedsel: Go4Food!

Wie?

We zoeken voedselveranderaars die zich engageren om hun eigen idee/ideeën te delen én via samenwerking uit te werken tot een concreet initiatief of project tegen de Vlaamse Voedseltop in het najaar van 2022.

Deze Go4Food-oproep richt zich op professionals, starters of georganiseerde burgerbewegingen (burgerinitiatieven, ngo’s, middenveld, lokale organisatie,… ) uit alle hoeken van het voedselsysteem (agrovoedingsketen, wetenschappers, maatschappelijke middenveld, overheden …).

Dien je idee in

Je kan je idee indienen van 14 juni tot en met 30 juli 2021 door een formulier in te vullen. Hierin geef je je contactgegevens mee en schrijf je je motivatie verder uit. Je werkt je idee wat uit en geeft aan hoe dit gelinkt kan worden aan de strategische doelstellingen van de voedselstrategie en wat de mogelijke impact van je verhaal is: Oproep Go4Food | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)