Publicatie | Mededeling Geofish.be: uw selectie van visserijgegevens interactief weergegeven op geografische kaarten

03/11/2020

Probleemstelling

De Belgische visserijsector staat al verschillende decennia onder druk. De hoge brandstofprijzen, vangstbeperkingen maar ook de beschikbare visgronden worden meer en meer gereguleerd door tal van (Europese) wetten en richtlijnen. De toekomst van de visserij wordt voornamelijk bepaald door het gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB). Daarnaast zijn er echter tal van andere richtlijnen die mee een invloed uitoefenen op dit visserijbeleid, zoals de habitatrichtlijn (HD), de kaderrichtlijn mariene strategie (MSFD), de Europese richtlijn voor ruimtelijke planning (MSPD),… . Deze zijn een aantal van de vele richtlijnen die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op de exploitatie van mariene bronnen (vis, schaal- en schelpdieren). Daarnaast is er, door een intensiever ruimtegebruik in de zeegebieden, een grotere competitie tussen de visserij en de andere maritieme sectoren voor de visgronden.
Dit kan leiden tot conflicten en zorgt ervoor dat de visserij ook meer en meer gereguleerd wordt in ruimte en tijd. Voor de visser maar ook voor de beleidsmakers is het moeilijk om een overzicht te bewaren van alle informatie die van toepassing is op de sector en te beslissen hoe hier het best mee om kan gegaan worden.

Doel en gebruik GEOFISH

Dit project heeft als doel om de beschikbare informatie (zowel wetenschappelijke informatie, informatie uit de sector, als wetgeving) betreffende de Belgische visgronden te groeperen en cartografisch te visualiseren in één online systeem toegankelijk voor sector en beleid. Op deze manier kunnen de beleidsmakers en de sectorvertegenwoordigers (Redercentrale), maar ook de vissers zelf, flexibeler en met degelijke achtergrondinformatie de nodige beslissingen nemen voor het uitvoeren van hun activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld in functie van conflictsituaties en restricties of het aantonen van het belang van bepaalde gebieden voor de Belgische visserij. De Belgische visserijsector is actief over een uitgestrekt gebied, vooral voorbij de grenzen van de Belgische jurisdictie, waardoor het extra nuttig is om alle relevante beleids-en sectorinformatie in één systeem onder te brengen.

De online tool GEOFISH omvat verschillende modules, die in overleg met beleid en sector bepaald zijn en die in functie van toekomstige noden verder aangevuld en uitgebreid kunnen worden. Het betreft hier aspecten in functie van economie (aanvoer, visserij-inspanning), ruimtelijke restricties (Natura 2000 en windmolenparken) en maritieme grenzen (vb. ICES gebieden, 12 mijlszone). Daarnaast is het ook mogelijk om snel een weergave te krijgen van de status van een visbestand, zoals opgemaakt door ICES.

Dit rapport is een korte weergave van de mogelijkheden van het geofish platform en geeft weer welke resultaten er geboekt zijn voor de verschillende taken binnen dit project.

Publicatie: GEOFISH

Vragen?

Contacteer ons

Gert Van Hoey

onderzoeker ILVO

Ook interessant

Persbericht 24/08/2021

Rog, Vis van het Jaar 2021

3 soorten roggen op een rij
Rog wordt in Vlaanderen ”vis van het jaar 2021”. VLAM zet rond deze vissoort een promotiecampagne op, met opvallend veel nuances en weetjes. Het is opnieuw het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en V...