Eenheid Dier Organisatieondersteuner sectorcommunicatie dierlijke productie

Wil je graag ondersteuning bieden bij het communiceren van resultaten uit praktijkgericht pluimvee-, rundvee- en varkensonderzoek door middel van jouw vlotte pen of door jouw kennis van websites en sociale media? Heb je affiniteit met de veehouderij en beschik je over de nodige dosis organisatietalent? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze job.

Belangrijke info

 • Locatie: Melle
 • Soort contract: Voltijds
 • Diploma: Bachelordiploma
 • Solliciteer t.e.m. donderdag 7 juli 2022

Capaciteiten

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau B bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02((opent in nieuw venster))
 2. Je hebt een eerste ervaring (o.a. stages, vrijwilligerswerk, … worden ook meegenomen) met het communiceren naar een verscheiden doelpubliek op diverse manieren (o.a. nieuwsbrief, website, sociale media, webinar, studiedagen, video’s en/of vulgariserende publicaties in de vakpers)
 3. Je bezit een (minstens voorlopig) rijbewijs B

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde/bepaalde duur in de graad van Deskundige met bijhorende salarisschaal B111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

De veehouderijsectoren staan voor grote uitdagingen met betrekking tot o.a. milieu en dierenwelzijn. De eenheid Dier van ILVO verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met het oog op een efficiënte, milieu- en diervriendelijke veehouderij, en een duurzame, consumentgerichte en maatschappelijk aanvaardbare landbouwsector.

Binnen het Living Lab Veehouderij zijn drie veehouderijloketten - Varkensloket((opent in nieuw venster)), Rundveeloket((opent in nieuw venster)) en Pluimveeloket((opent in nieuw venster)) - actief. Deze verspreiden onderzoeks- en praktijkkennis, beantwoorden vragen van stakeholders op basis van wetenschappelijke literatuurstudies en praktijkervaring, en capteren noden uit de praktijk die waar nodig worden omgezet in onderzoeksvragen en -projecten. Kortom, de loketten zorgen ervoor dat de actuele sectorinformatie, onderzoeksresultaten en ervaringskennis op een verstaanbare manier in het werkveld terecht komen via o.a. studiedagen, workshops, demodagen, vulgariserende publicaties, nieuwsbrieven en websites. Als medewerker ondersteun je de drie coördinatoren van de veehouderijloketten bij het uitvoeren van hun taken en geef je mee input betreffende de communicatiewijze en -planning.

Meer informatie nodig?

Edith Bauwens

Edith Bauwens

Medewerker personeelsdienst

Contact