Studiedag Studienamiddag Jongleven: Het ideaal opfoktraject

Melkvee Picknick

Deze studienamiddag gaat online door

Programma

13u30 Biest, het vloeibare goud, zoveel meer dan alleen IgG? - Ilke Van hese (ILVO)

13u50 Resultaten melkregimeproef ad libitum versus standaard melkschema - Els Stevens (Hooibeekhoeve)

14u10 Wat is het ideaal moment om maïs te introduceren bij HF en BWB kalveren? - Maryline Lamérand (ILVO)

14u30 Pauze

14u45 Wat is de ideale groei en hoe volg ik dit op mijn bedrijf op? - Evi Canniere (Inagro)

15u05 Lichaamsverhoudingen bij kalveren met een laag geboortegewicht - Maya Meesters & Mieke Van Eetvelde (UGent)

15u25 Methaanemissies bij jongvee - Joni Van Mullem (ILVO)

15u45 Koffie & versnapering

16u30 Einde

In het VLAIO-project JongLeven (2018-2022) gaat ILVO samen met partners Inagro en Hooibeekhoeve op zoek naar duidelijke handvaten voor de Vlaamse melkveehouders om de opfok van vaarzen op het bedrijf te verbeteren. Een gezonde groei tijdens de eerste twee levensjaren kan leiden tot een vroege inseminatieleeftijd door middel van een nauwgezette opvolging van het groeitraject en een doordacht management. Een snellere eerste inseminatie resulteert in een veel lagere opfokkost. Daarbovenop is er ook veel minder vervangingsjongvee nodig. Sneller insemineren kan echter alleen als de groei voldoende hoog is.

Logo JongLeven

De partners van project Jongleven, ontwikkelden daarom de Jongveetool. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om het groeitraject van uw jongvee op te volgen en te vergelijken met optimale streefwaardes. In het project Jongleven streven we daarnaast om via de verbetering van de jongvee-opfok, in te zetten op een verbeterde pensontwikkeling, een verhoogde voederefficiëntie en een efficiëntere melkproductie tijdens de productieve levensfase van de melkkoe.