Studiedag Referentiewerking Emissieonderzoek: na 10 jaar actueler dan ooit

Inschrijven verplicht

luchtwasser

Het recente stikstofakkoord van de Vlaamse regering maakte emissiemetingen brandend actueel.

ILVO’s referentietaken in het kader van het beleidsdomein Omgeving zijn dus relevanter dan ooit. In dit symposium kijken we graag terug op 10 jaar wetenschappelijk onderzoek, maar we blikken zeker ook vooruit naar de toekomst. Hoe kan ILVO’s wetenschappelijk onderzoek ondersteuning bieden in deze onzekere tijden? Open voor iedereen met interesse in emissiemetingen: van administraties tot belangenorganisaties, van constructeurs tot landbouwers.

Inschrijven voor deze activiteit is verplicht. Het inschrijfformulier en gedetailleerd programma volgen snel.