Search results for Laying hen

pluimveeloket.be

Leglanger

Uit een veldstudie, die in 2015 door Molnar et al. werd uitgevoerd, bleek dat leghennen in Vlaanderen gemiddeld maar tot 75 à 80 weken leeftijd worden aangehouden. Hetgenetisch potentieel om leghennen tot 100 weken aan te houdenwordt dus duidelijk nog niet optimaal benut.

pluimveeloket.be

Platform Leglanger

Uit een veldstudie, die in 2015 door Molnar et al. werd uitgevoerd, bleek dat leghennen in Vlaanderen gemiddeld maar tot 75 à 80 weken leeftijd worden aangehouden. Het genetisch potentieel om leghennen tot 100 weken aan te houden wordt dus duidelijk nog niet optimaal benut.

Standard pages

ILVO's General Privacy Policy

This means that we: • Process your personal data in accordance with the purpose for which it was provided • Limit the processing to the data required within this purpose • Request your explicit consent when required by law • Have taken appropriate technical and organizational measures to safeguard your personal data.

Didn't find what you were looking for?

Contact us and together we'll look at how we can help you.

Contact us