Search results for GPS

Filter on:
Dossiers

Precisielandbouw

...r verduurzaming Bij precisielandbouw wordt gebruikgemaakt van geavanceerde technologieën zoals GPS, sensoren, drones, artificiële intelligentie, machine learning, enzovoort om de productie van ...

Research projects

Internet of Food and Farm 2020

...o slaughtering data and the support of another use case on traceability. In a second use case a GPS trackers for cows was developed. This can be used to locate individual cows or other livestock in...

agrifoodtechnology.be

Stories

... By monitoring the CAN bus, we try to determine the relationship between georeferenced (RTK-GPS) machine parameters such as fuel consumption, traction, and wheel slip, on the one hand, and soil par...

agrifoodtechnology.be

Grazing Cow Monitor EN

... for a long time, it can be fatal. Luckily, this time-consuming search can be simplified with a GPS tracker system. Living lab approach The initial objective of this project was to monitor the graz...

agrifoodtechnology.be

Home test

...projecten en aankomende workshops, info- en demomomenten. Inschrijven voor de nieuwsbrief. Verhalen GPS-trackers voor koeien GPS-trackers vergemakkelijken het lokaliseren van grazend rundvee in het...

agrifoodtechnology.be

Grazing Cow Monitor

...astzitten, kan dit immers fataal aflopen. Deze tijdrovende zoekactiviteit kan door gebruik van GPS worden vereenvoudigd. Living lab aanpak: Het initiële doel van dit project was om via GPS-trackers...

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

...der van gewasdiversificatie, wordt er winterrogge ingezaaid die als gehele planten silage (GPS) gevoederd wordt. De voor de Noorderkempen kenmerkende zandgronden zijn gemakkelijk te bewerken maar s...

varkensloket.be

Mest/milieu

... mest af te zetten en de hierbij te volgen procedures enwetgeving: vervoersregeling, AGR-GPS, burenregeling, grensboerregeling, inscharing, uitrijregeling en opslag van mest. In Vlaanderen wordt ee...

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

... dekvrucht ingezaaid worden. De eerste snede bevat dan een groot aandeel voedererwt en wordt als GPS (gehele plant silage) geoogst. Na deze snede blijft een maaigewas met vlinderbloemigen over dat ...

rundveeloket.be

Ruwvoer 2018: Laat de maïskuil geen graskuil worden

...in de zomermaanden naar boven komen. Een graangewas ingekuild als GPS kan dan tegen de zomer van 2019 een aanvulling vormen in het rantsoen. Ook maïsglutenvoer kan kuilmaïs uitsparen. 1,5 kg DS maï...

rundveeloket.be

Hittestress

...ren in natuurgebieden zijn bestudeerd. Bij die laatste steunen de resultaten op gegevens van GPS-halsbanden die tonen wanneer en waar de dieren exact beschutting zochten. Bij het melk- en vleesvee ...

rundveeloket.be

Biologisch Ruwvoer

... stalperiode vaak samen met een ander eiwitarm product gevoerd, zoals maïs en gehele plant silage (gps). Hierdoor ontstaat vaak een eiwittekort terwijl er in de nazomer een overschot aanwezig is. H...

Events

Public defense doctoral dissertation Shusheng Wang

...tributed Rhododendron specimens including the information on taxonomy (525 taxa in total), geocoded GPS locations andsoil physico-chemical properties, we predicted lime tolerance in Rhododendro...

News | 25/04/2024

Discover these live demos during the ILVO Agritech Day

... continuous and energy-efficient monitoring of livestock location and behavior. A task that current GPS sensors fail at. In this inspiring demo, feed intake during cattle grazing is monitored. This...

Didn't find what you were looking for?

Contact us and together we'll look at how we can help you.

Contact us