Het Marien Living Lab streeft naar versnelde en duurzame innovatie in de blauwe sectoren. Concrete vragen uit die sectoren worden opgepikt en samen met geschikte partners uitgewerkt tot een oplossing of project. Het living lab beschikt daarvoor over expertise en een breed netwerk in de visserij, het marien milieu, mariene productie, mariene biotechnologie en de blauwe economie in het algemeen. De gespecialiseerde labo’s, aquacultuurfaciliteiten, experimentele ruimtes en apparatuur van ILVO, net als de toegang tot onderzoeksvaartuigen, staan daarbij ter beschikking.