Het Living Lab Plant zet in op duurzame, innovatieve technologieën om de efficiëntie van tuinbouwteelten in Vlaanderen te optimaliseren en tegelijk de impact op de omgeving te reduceren. Het beschikt daarvoor over een unieke onderzoeksinfrastructuur en een brede waaier aan expertise. Thema’s zijn o.a. bodemleven, bodembeheer, composttechnologie en teeltsubstraten, proefveldwerking, datamining, innovatieve teelten, veredelingstechnieken en zaadtechnologie, moleculair biologisch onderzoek, plantfysiologisch onderzoek, plantengezondheid met de focus op biotische en abiotische stress, fytosanitaire kwaliteitsbewaking en quarantaine organismen.