Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw

Het living lab Agro-ecologie en Biologische landbouw is er voor iedereen – onderzoekers, landbouwers, voorlichters en andere ketenactoren – geïnteresseerd in biologische landbouw en/of agro-ecologische principes. Voor ILVO als coördinator betekent het een engagement om meer in te zetten op agro-ecologie en biolandbouw als volwaardig ontwikkelingspad naar een meer duurzame landbouw. Het living lab is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats en daarnaast ook een experimenteerruimte waar (wisselende) mensen met verschillende wetenschappelijke disciplines en praktijkervaringen samenkomen om vragen op het terrein aan te pakken.