Social Sciences Unit Wetenschappelijk Onderzoeker Economie Melkvee

Ben je gepassioneerd door economische aspecten van de melkveehouderij? Wil je samen met de sector een online tool ontwikkelen die melkveebedrijven toelaat om gepaste keuzes te maken om hun rendabiliteit te verhogen? Wil je graag werken ten dienste van de melkveesector in een wetenschappelijke omgeving? Dan is deze functie iets voor jou!

Important information

  • Location: Merelbeke
  • Contract type: Full-time
  • Diploma: Master diploma
  • Apply before vrijdag 5 maart

Your capabilities

  • Je hebt affiniteit met of sterke interesse in de melkveehouderij en economische aspecten ervan
  • Je bent vertrouwd met of hebt interesse in de programmeertaal R
  • A.d.h.v. dialoog met stakeholders kan je informatie betr. bedrijfsprocessen en hun link met bedrijfsprestaties omzetten in een wiskundig rekenmodel
  • Je kan de essentie op een begrijpbare manier uitleggen

We offer

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan met een competitief salaris o.b.v. je diploma. Je zal aangeworven worden in de salarisschaal A165 of A166 (afhankelijk van je diploma).

Je werkt in hoofdzaak mee aan het project ‘Routeplanner Melkvee 2.0: een succesvolle strategische beslissingstool vraagt om opschaling’. De Routeplanner Melkvee is een beslissingsondersteunende tool die bedrijfsspecifiek inzichten geeft in keuzes die voor een melkveebedrijf leiden tot betere economische bedrijfsprestaties. De tool geeft aan welke keuzes economisch gezien interessant zijn en ook waarom deze keuzes interessant zijn. Is uitbreiden wenselijk? Of net om minder koeien te houden? Is het economisch interessant om grond te pachten? Of is maïsaankoop een optie? Derogatie? Mestverwerking? Etc. De tool geeft niet alleen aan welke keuzes economisch aangewezen zijn, maar ook in hoeverre deze keuzes aangewezen blijven wanneer de omstandigheden veranderen (melkprijs, melkproductie per koe etc.). De Routeplanner Melkvee ondersteunt de interactie tussen erfbetreder/adviseur en melkveehouder en werd momenteel reeds gebruikt voor beslissingsondersteuning op een 100-tal bedrijven. De tool is opgebouwd gebruik makend van de wiskundige techniek lineaire programmering.

Je bouwt de Routeplanner Melkvee verder uit en werkt mee aan de verdere implementatie ervan in de sector. Op basis van gebruikerservaringen werk je aan de inhoudelijke verfijning van de tool, je zorgt ervoor dat de tool gebruiksvriendelijker wordt, o.a. door een automatische koppeling met bestaande databanken en inbouw in bestaande adviseringsinitiatieven en je werkt mee aan de valorisatie van de tool.

Need more information?