Dossier Ruimte op zee

Ons zeetje neemt nog geen procent in van de totale oppervlakte van de Noordzee, maar wordt intensief gebruikt. Er zijn windmolenparken, baggeractiviteiten, zandontginning en natuurlijk visserij, om maar iets te noemen. Mariene ruimtelijke planners proberen die activiteiten op elkaar af te stemmen, rekening houdend met het natuurlijke ecosysteem.

GEOVIS platform

What does ILVO do?

  • ILVO volgt het mariene milieu op in de Belgische wateren, o.a. in zones waar menselijke activiteiten plaatsvinden.