Dossier Bio-Economie

Bio-economie is een zeer breed begrip, maar in essentie houdt het in dat er gestreefd naar een koolstofneutreale economie waarin fossiele grondstoffen vervangen worden door biogebaseerde alternatieven of biomassa.

What does ILVO do?